Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Cyganie

potoczna i dziś uznana za obraźliwą nazwa Romów – częściowo osiadłego ludu koczowniczego zamieszkującego Europę, zachodnią Azję, Afrykę, Amerykę i Australię. Ich praojczyzną są północno-zachodnie Indie, skąd wywędrowali ponad 1000 lat temu.
W okresie II wojny światowej polityka nazistowska dotycząca Romów i Sinti była niejednorodna. Romowie i Sinti zintegrowani w społeczeństwie na terenie Rzeszy, byli uważani za społecznie niebezpiecznych i w efekcie skazani na śmierć. Na terenie okupowanego Związku Radzieckiego Romowie i Sinti zintegrowani ze społecznością, nie byli prześladowani, zaś ci, którzy prowadzili wędrowny styl życia, podlegali eksterminacji. Szacuje się, że w okresie wojny zginęło od 200 do 500 tysięcy Romów.