Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Frotaż

technika kopiowania napisów na nagrobkach. Polega na odwzorowaniu liter i symboli umieszczonych na nagrobku za pomocą odciśnięcia ich na kartce papieru i zarysowaniem przyłożonej do powierzchni miękkim ołówkiem albo kredką świecową.
Frotaż jest na Zachodzie metodą rozpowszechnioną wśród badaczy genealogii rodzinnych. Stosuje się ją często podczas lekcji muzealnych.