Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Antysemityzm

uprzedzenie, postawa wrogości, niechęć w stosunku do Żydów i ludzi pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa; także pogląd, ideologia uzasadniające wykluczanie Żydów i ludzi pochodzenia żydowskiego.

Antysemityzm manifestował się w historii Europy począwszy od średniowiecza do XX wieku w różnych formach: dyskryminacji i prześladowań (getta), wypędzeń, wrogich wystąpień (pogromy). Począwszy od XIX wieku przybrał formę ideologii politycznej postulującej wykluczenie Żydów i ograniczenie ich praw. Najbardziej ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemieckiego nazizmu, doprowadzając do zagłady narodu żydowskiego w okupowanej Europie.

Antysemityzm osiągnął swoje apogeum w latach 30, w niemieckiej III Rzeszy, gdzie był jądrem oficjalnej ideologii państwowej. Wprowadzono tam stopniowo serię ustaw ograniczających udział Żydów niemieckich w życiu gospodarczym i politycznym. Po 1939 rozpoczęto działania w celu wymordowania wszystkich Żydów w Niemczech i na terytoriach Europy kontrolowanych przez III Rzeszę. W styczniu 1942 w czasie konferencji w Wannsee zapadła decyzja o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej” ("die Endlösung der Judenfrage").

Powiązane projekty:
„Ostatnia droga” — Opór i zagłada białostockich Żydów. Świadectwo zbrojnego powstania w getcie białostockim., STEP21 [Weiße Flecken] – Nasza gazeta wypełnia luki prasowe z okresu nazizmu, „W drodze z Israelem Loewensteinem.” Uczniowie z Berlina w Oświęcimiu., „Paper Clips” — projekt amerykańskiej szkoły w Whitwell, „Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka” — wielokulturowa tożsamość Michałowa, „Listy do Henia” — doświadczenie pustki po Zagładzie (Lublin), „Mur” — zderzenie z rzeczywistością nienawiści (Warszawa), „Mury mówią”. Znaki wrogości — zrozumieć — reagować (Oświęcim), Projekt antyrasistowski dla bezrobotnej młodzieży (Antirassismus-Projekt für arbeitslose Jugendliche), „Kop tam, gdzie stoisz”: Malachow - Obóz przyległy Ravensbrück („Grabe, wo du stehst”: Malachow - Ein Aussenlager von Ravensbrück), Kult ciała i normy estetyczne w okresie narodowego socjalizmu (Körperkult und ästhetische Normierung im Nationalsozialismus), Spojrzenie wstecz na sprawców, ofiary i widzów. Fazy prześladowań Żydów (Ein Blick zurück auf Täter, Opfer und Zuschauer. Stationen der Judenverfolgung, 1933-38), Kamień – pamiątkowy – pamiętaj… o żydowskich współobywatelach (Stein – Denkstein – Denk-mal... an jüdische Mitbürger. Entstehung einer Denksteinmauer), Różne aspekty Zagłady w filmie fabularnym i dokumentalnym, „Musimy o tym porozmawiać...” [„Darüber müssen wir mal reden...”] - projekt dziewcząt z Centrum Schelmengraben, Projekt Yael Bartany o Polakach i Żydach, Ojcowie na tropach narodowego socjalizmu, Wirtualne wystawy o Auschwitz, „It is black or white – my i świat wokół nas” – warsztaty antydyskryminacyjne, Dzieci w getcie łódzkim – Litzmannstadt Ghetto,