Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Festung Breslau

(niem. Twierdza Wrocław). Pod koniec lipca 1944 roku, w obliczu coraz większej przewagi wojsk radzieckich na zbliżającym się froncie, Wrocław został ogłoszony przez Niemców twierdzą. Dokonano pospiesznej, przymusowej ewakuacji ludności, umacniano system obrony i przygotowywano miasto do odparcia szturmu Rosjan. Przez cały okres oblężenia Wrocławia przez wojska 1. frontu ukraińskiego Niemcy utrzymywali most powietrzny z Rzeszą. Drogą lotniczą transportowana była żywność, broń i lekarstwa. Do budowy i napraw umocnień wykorzystywano pracę robotników przymusowych. Szacuje się, że ewakuacja cywilnych mieszkańców Wrocławia pochłonęła życie około 90 tysięcy osób. Miasto skapitulowało 6 maja 1945 roku.