Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Antyfaszystowski Blok Bojowy

podziemna organizacja stworzona w 1942 w getcie w Białymstoku; organizowała ucieczki z getta oraz gromadziła broń, przygotowując się do podjęcia walk z Niemcami. Od lutego 1943 roku przeprowadziła wiele ataków na działające na terenie getta oddziały niemieckie. 16 sierpnia 1943, w obliczu ostatecznej likwidacji getta, wznieciła powstanie, dowodzone przez Mordechaja Tenenbauma i Daniela Moszkowicza, które po kilku dniach izolowanego oporu, zakończyło się klęską i samobójczą śmiercią przywódców.