Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Akcja „Wisła”

militarna i przesiedleńcza akcja przeciwko Ukraińskiej Powstańczej Armii, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz ludności oskarżanej o współpracę z partyzantami. W ramach zakrojonych na szeroką skalę działań WP, KBW, MO i WOP przesiedlono na tereny północnej i zachodniej Polski ponad 140 tysięcy ludzi z terenów południowo-wschodniej Polski. Zniszczono też większość oddziałów ukraińskich partyzantów. Władze przejęły mienie przesiedlonych oraz własność Cerkwi grekokatolickiej i organizacji ukraińskich. Akcja „Wisła” trwała od kwietnia do lipca 1947 roku.

Tagi: