Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Akcja T4

organizowane w III Rzeszy masowe mordy psychicznie i fizycznie upośledzonych dzieci i dorosłych oraz pacjentów szpitali psychiatrycznych i niezdolnych już do pracy lub chorych więźniów obozów koncentracyjnych, które eufemistycznie określano mianem „eutanazji” [z gr.: lekka, bezbolesna śmierć, „śmierci z łaski"]. Nazwa odnosi się do adresu willi przy ulicy Tiergartenstraße 4 w Berlinie, w której od 1940 do 1945 roku znajdowała się kancelaria centrali organizacji bezpośrednio podlegającej Führerowi.

Pomnik ze stalowych płyt autorstwa Richarda Serry ku pamięci ofiar akcji T4 umieszczony w 1986 r. w miejscu nieistniejącego budynku przy Tiergartenstraße 4 w Berlinie

 

W ramach Akcji T4 pomiędzy październikiem 1939 roku a sierpniem 1941 roku zabito przeszło siedemdziesiąt tysięcy fizycznie i psychicznie upośledzonych osób — przy użyciu gazów trujących, w specjalnie urządzonych ośrodkach zabijania w Bernburg, Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, Hartheim/Linz i Sonnenstein/Pirna. Do 1945 roku, już w sposób zdecentralizowany, pozbawiono życia dalsze dwieście tysięcy ofiar — przy wykorzystaniu zastrzyków z trucizną, przez pozbawienie pokarmu, rozstrzelania – również tysiące pacjentów żydowskich, więźniów obozów koncentracyjnych (specjalne traktowanie 14f13) oraz osób upośledzonych w Polsce i w Związku Radzieckim.