Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Gestapo

[niem. Geheime Staatspolizei ] tajna policja polityczna w III Rzeszy, utworzona w 1933 roku, działała najpierw na terenie Prus, a od 1936 w całych Niemczech, wówczas też została połączona z policją kryminalną (Kriminalpolizei ― Kripo), w jedną Policję Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei ― Sipo) i podporządkowana szefowi partyjnej służby bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst) Reinhardowi Heydrichowi; w latach 1939―1945 wchodziła w skład Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt ― RSHA) jako jego IV Urząd; w czasie II wojny światowej działała na terenie państwa niemieckiego oraz we wszystkich okupowanych przez III Rzeszę państwach europejskich, stała się wówczas jednym z najbardziej zbrodniczych elementów okupacyjnego aparatu terroru; w 1946 roku została uznana przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze za organizację przestępczą.