Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Kościół ewangelicko-augsburski

(kościół luterański „wyznania augsburskiego”) jeden z Kościołów protestanckich powstałych w XVI w. pod wpływem działalności M. Lutra, nazwa pochodzi od Augsburskiego Wyznania Wiary (1530), stanowiącego, oprócz Biblii, podstawę luteranizmu; w Polsce jego początki sięgają XVI w. (w 1565 zorganizowano w Wielkopolsce pierwszą diecezję).

Po 1918 roku na terenach polskich funkcjonował polski kościół ewangelicko-augsburski, powstały po odłączeniu diecezji luterańskich od dotychczasowej pruskiej struktury kościelnej, w Polsce było wówczas około 0,5 mln wyznawców tego Kościoła jednak pod wpływem prześladowań w czasie wojny (w obozach i więzieniach zmarło 20% duchowieństwa, które wbrew żądaniom nazistów nie chciało przyznawać się do narodowości niemieckiej), jak i powojennych (znaczną część wyznawców wysiedlono) liczba ta wyraźnie zmalała i wynosi obecnie ok. 85 tys.

W odczuciu potocznym często uznawano ewangelików za Niemców; dotyczyło to zarówno członków polskiego kościoła ewangelicko-augsburskiego, jak i pruskiego kościoła luterańskiego „wyznania augsburskiego”, którego wiernymi byli niemieccy mieszkańcy Osowa.