Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
22 czerwca 1941

początek operacji „Barbarossa”, przygotowanej w 1940 roku i zatwierdzonej przez Hitlera 18 września 1940 (dyrektywa nr 21); atak III Rzeszy na ZSRR — dotychczasowego sojusznika, który otworzył nowy etap II wojny światowej i doprowadził do rozszerzenia koalicji antyfaszystowskiej. Początkowo Armia Czerwona — słabo wyszkolona i pozbawiona dobrego dowództwa (wielu generałów i wyższych oficerów zginęło w czystkach stalinowskich lat 1937-38), także na skutek zaskoczenia — poniosła olbrzymie straty, a wojska niemieckie zajęły rozległe obszary Ukrainy, Białorusi i republik nadbałtyckich, docierając aż pod Moskwę.