Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Mauzoleum

Mauzoleum (gr. mausoleion, łac. mausoleum) to rodzaj monumentalnego grobowca w formie wolno stojącej budowli lub pomnika poświęconego pamięci zmarłego lub zmarłych. Słowo mauzoleum wywodzi się od imienia władcy Karii z IV w. p.n.e - Mauzolosa. Jego grobowiec w Halikarnasie, starożytnym mieście leżącym nad Morzem Egejskim zaliczany był do siedmiu cudów świata.
Sięgająca starożytności tradycja budowania mauzoleów zaadoptowana została w XX wieku również przez władze państw totalitarnych. Mauzoleum Lenina na moskiewskim Placu Czerwonym cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem turystów. W przedwojennym, należącym do Niemiec Wałbrzychu (Waldenburg) w 1938 roku władze nazistowskie uroczyście otworzyły Mauzoleum Dumy, Chwały i Siły, poświęcone pamięci pionierów ruchu narodowosocjalistycznego zabitych na Śląsku. Po wojnie na terenie Polski budowano cmentarze-mauzolea poległych żołnierzy radzieckich. W wielu miejscowościach istnieją one jeszcze do dziś. W tym kontekście mauzoleum może pełnić również funkcję propagandową.Mauzolea tworzone są również w miejscach związanych z eksterminacją nazistowską lub komunistyczną (np. Mauzoleum-muzeum Pawiaka w Warszawie, mauzoleum ofiar hitlerowskiego obozu na Majdanku, w którym złożono prochy pomordowanych).