Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Eisler, Hanns (1898-1962)

Był synem filozofa austriackiego Rudolfa. Kompozycji uczył się u Arnolda Schönberga. Jako komunista i Zyd, zagrożony deportacją do obu koncentracyjnego, w 1933 roku opuścił Niemcy. Pozostając jeszcze w Europie, skomponował swoje najwybitniejsze dzieło orkiestrowe Niemiecką symfonię na głosy solowe, chór, parę recytatorów i orkiestrę. W 1938 roku wyjechał do USA, skąd 10 lat później wydalono go za sprzyjanie komunistom. Powrócił wtedy do Berlinia i zamieszkał w Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie do końca życia poważano go jako „klasyka muzyki socjalistycznej”.

Skomponował m.in. muzykę do hymnu NRD (Auferstanden aus Ruinen, 1949). Przez wiele lat współpracował z Bertoltem Brechtem, był m.in. autorem muzyki do sztuki "Środek zaradczy" (Die Massnahme, 1931) i innych.

Miał dwójkę rodzeństwa — brata Gerharta i siostrę Ruth. Gerhart Eisler był agentem Kominternu, w latach 1926-1927 realizującym na zlecenie Stalina misję przywrócenia kontroli ZSRR nad ruchem komunistycznym w Chinach. Pracował jako urzędnik Kominternu w Moskwie, następnie jako agent we Francji i USA, gdzie został aresztowany w 1950 i zbiegł do NRD na pokładzie polskiego statku MS Batory. Ruth Eisler była twórczynią Komunistycznej Partii Austrii (1918) i działaczką Kominternu. Po wyrzuceniu za "odchylenie lewicowe" (1926) stała się zaangażowaną antykomunistką i autorką obszernej pracy na temat historii Kominternu.