Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Traktat wersalski

Traktat wersalski
(Traktat pokoju z Niemcami) najważniejszy z zawartych 1919–20 traktatów kończących I wojnę, zaciążył na całej polityce światowej okresu międzywojennego; podpisany przez Niemcy i państwa zwycięskiej koalicji (ententy) 28 czerwca 1919 roku podczas paryskiej konferencji pokojowej, ratyfikowany 10 stycznia 1920; ustalał nową strukturę terytorialną i polityczną Europy, wraz z określeniem granic Niemiec, uznających niepodległość m.in. Czechosłowacji i Polski oraz zobowiązujących się do zwrotu zagarniętych ziem (w tym Polsce — Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego), nakazywał też m.in. plebiscyt w sprawie granic na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku, ustanawiał Wolne Miasto Gdańsk; zawierał również postanowienia dotyczące powołania Ligi Narodów i nakładał na wiele nowo powstałych państw, w tym także na Polskę, obowiązek ochrony mniejszości narodowych.