Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Enigma

niemiecka maszyna szyfrująca, zbudowana przez Hugo Kocha. Używana była w instytucjach administracyjnych wielu państw oraz w wielu firmach od lat 20. XX wieku. Szyfrogramy enigmy zostały złamane po raz pierwszy w 1932 roku przez polskich matematyków Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Po wybuchu wojny wiedza na temat zasad funkcjonowania tego typu maszyn stała się kluczową kwestią wojny informacyjnej. Brytyjczycy, którym polski wywiad przekazał dane umożliwiające odszyfrowywanie niemieckiego kodu, wykorzystywał informacje przechwycone z korespondencji niemieckiej do planowania działań wojennych.

Zob. też: Józef Garliński, Enigma: tajemnica drugiej wojny światowej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.