Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
„Kompas – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”

to oficjalny poradnik Rady Europy. Jest adresowany do nauczycieli i liderów organizacji młodzieżowych. W książce zamieszczono scenariusze zajęć dotyczące tematów między innymi takich tematów jak prawa człowieka (w tym prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć czy orientację seksualną), tolerancja, zapobieganie przemocy domowej itp.