Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
„Ludzie ludziom zgotowali ten los”

motto zbioru opowiadań „Medaliony” Zofii Nałkowskiej. W opowiadaniach tych autorka beznamiętnie, z dużym dystansem do przedstawianych historii opisuje losy ludzi, którzy doświadczyli hitlerowskich prześladowań. Motto zwraca uwagę na to, że zbrodnicza nazistowska polityka wobec narodów uznanych za niższe rasowo realizowana była przez konkretnych ludzi, osoby mające własne uczucia i przekonania, które jednak pozwalały im na beznamiętne zabijanie mężczyzn, kobiet i dzieci.