Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Zabytki kultury materialnej

wszelkie ślady działalności i twórczości człowieka, które mogą być traktowane jako źródło do poznania przeszłości.

Zaślubiny Polski z morzem

wydarzenie propagandowe związane z odzyskaniem przez Polskę dostępu do morza. Ceremonia odbyła się 10 marca 1920 w Pucku.

Ziemie Odzyskane

nazwa zachodnich i północnych obszarów Polski używana (propagandowo) po II wojnie światowej w stosunku do byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego przez Polskę na mocy decyzji konferencji poczdamskiej