Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Wał Pomorski

silnie ufortyfikowana rubież obronna, stanowiąca wraz z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym i Linią Odrzańską wschodni system umocnień Niemiec, budowany w latach 1932–44.

Wernher von Braun

(1912 -1977), niemiecki uczony, jeden z czołowych konstruktorów rakiet i pionierów podboju kosmosu.

Wielokulturowość

współżycie w jednym państwie ludzi pochodzących z różnych grup narodowościowych i etnicznych.

Wypędzeni

Wypędzeni [niem. Vertriebene] - w niemieckim języku polityczno-prawnym określenie ludności niemieckiej zmuszonej w wyniku wojennej klęski III Rzeszy do opuszczenia krajów na wschód od linii Odry i Nysy Łużyckiej.

Wysiedlenia z Zamojszczyzny

wysiedlenia ludności polskiej z powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego, dokonywane przez Niemców w okresie od listopada 1942 roku do marca 1943

Wyzwolenie Warszawy

17 stycznia 1945 oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do opuszczonej przez Niemców lewobrzeżnej części Warszawy. Stolica Polski po upadku powstania warszawskiego była zniszczona niemal w 85%. Żołnierzy przywitała nieliczna garstka ludności ukrywającej się wśród ruin.