Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Jidysz

to język Żydów europejskich, utworzony między X a XII wiekiem na bazie dialektów średnio-wysoko-niemieckich, z dodatkiem elementów hebrajskich, romańskich i słowiańskich (w tym języka polskiego). Wyróżnia się dwie główne odmiany jidysz: zachodnią (głównie Niemcy i Francja) i wschodnią (wschodnia Europa).

Judenrat

(z niem. ‘rada żydowska’) forma zarządzania skupiskami żydowskimi w gettach, wprowadzona przez Niemców w 1939 roku. Zwierzchnictwo nad Judenratem, w skład którego wchodziło od 12 do 24 mężczyzn, sprawowały niemieckie władze administracyjne, których zarządzenia rada musiała wprowadzać w życie.