Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Ireneusz Ślipek

absolwent seminarium duchownego, chórzysta, miłośnik zabytków, członek Wojewódzkiej Komisji Opieki nad Zabytkami w Sieradzu. W 1985/6 uratował cmentarz żydowski w Warcie i opiekował się nim przez około 20 lat. Posklejał własnoręcznie ponad 1000 zdewastowanych macew i ustawił je ponownie na terenie cmentarza żydowskiego.