Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Hadamar

Miasto w Hesji w pobliżu Limburga. W założonym w 1883 przytułku dla ubogich, od 1906 r. używanym jako zakład leczniczy dla umysłowo chorych, urządzono w 1940 szósty z instytutów "eutanazji". Od stycznia do sierpnia 1941 uśmiercono w komorach gazowych 10 072 osoby, a do 1945 zamordowano jeszcze, aplikując śmiertelne dawki leków, 5000 osób, w tym także 34 żydowskich "dzieci krwi mieszanej" wychowywanych w zakładzie oraz 476 chorych na gruźlicę polskich i rosyjskich robotników i robotnic przymusowych. W październiku 1945 pierwszy proces personelu zakładu przed amerykańskim sądem wojskowym, w 1947 proces karny przed cywilnym sądem niemieckim.

Higiena rasowa (eugenika)

Teoria doskonalenia cech dziedzicznych, nazwana po 1860 w Anglii przez Francisa Galtona terminem eugenika. Propagowane w Niemczech po 1890 r. przez Alfreda Ploetza i Wilhelma Schallmeyera pod pojęciem higieny rasowej i z bardziej radykalnymi celami.

Himmler Heinrich (1900-1945)

jeden z przywódców hitlerowskich Niemiec.

Hitlerjugend (HJ)

Utworzona w 1926 r. organizacja młodzieżowa NSDAP dla chłopców i dziewcząt. Jej celem było objęcie i polityczne kształtowanie całej niemieckiej młodzieży. Wskutek zakazu działalności innych związków młodzieży i przymusowe członkostwo HJ była jedyną instytucją wychowawczą oprócz domu rodzinnego i szkoły. 8,7 mln członków w 1938 r. HJ była zorganizowana na wzór paramilitarny z podziałem na grupy wiekowe i regiony: 10-14-latkowie - chłopcy jako pimpfy w
Deutsches Jungvolk (DJ), a dziewczęta w Jungmädel (JM); 14-18-latkowie odpowiednio w HJ lub BDM (Bund Deutscher Mädel). W latach 1939-1945 członkowie HJ i BDM pełnili wojskową służbę pomocniczą.

Holocaust

(całopalenie — termin angielski, pochodzący z kościelnej łaciny holocaustum, z gr. holo-kautóo — spalam ofiarę w całości) — określenie opisujące zorganizowane przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej prześladowania i zagładę milionów Żydów. Holocaust jest synonimem pojęcia Szoa (Shoah), oznaczającego całkowitą zagładę i zniszczenie.
Polityka zagłady, wywodząca się z programu nazistów jeszcze z lat trzydziestych, rozpętana już w połowie 1941 roku, trwała około 40 miesięcy.