Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
21 postulatów MKS

lista postulatów ogłoszonych 17 sierpnia 1980 przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który później przekształcił się w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", sformułowana w nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 roku po tym jak prawie doszło do zakończenia strajku w Stoczni, ponieważ 16 sierpnia dyrekcja Stoczni zgodziła się na kompromis w sprawach płacowych. Wtedy to tprzedstawiciele kilku zakładów Wybrzeża przybyli do Stoczni Gdańskiej z wyrazami poparcia i deklaracjami przystąpienia do strajku i stworzyli wspólnie Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, ogłoszając strajk solidarnościowy. Listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych oraz poprawy warunków bytowych społeczeństwa.

22 czerwca 1941

początek operacji „Barbarossa”, przygotowanej w 1940 roku i zatwierdzonej przez Hitlera 18 września 1940 (dyrektywa nr 21); atak III Rzeszy na ZSRR — dotychczasowego sojusznika

4 i 18 czerwca 1989 - wybory czerwcowe

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. Wybory czerwcowe, Wybory do Sejmu Kontraktowego) - odbyły się 4 czerwca i 18 czerwca. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.