Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Łemkowie

Ludność zamieszkująca Beskid Niski, posługująca się gwarą zbliżoną do języka ukraińskiego. Łemkowie osiedli w Beskidzie w XIV-XV wieku. W 1944 i 1945 ludność ta doświadczyła dramatu przesiedleń na terytorium Ukraińskiej SRR.