Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
"żelazna kurtyna"

Po raz pierwszy określenie to pojawiło się w artykule J. Goebbelsa w “Das Reich” (1945), by następnie zostać przejęte przez prasę i polityków brytyjskich. Weszło powszechnie do użytku po przemówieniu W. Churchilla na Uniwersytecie w Fulton (1946): „Od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem kontynent został rozcięty żelazną kurtyną”. Wystąpienie to jest traktowane jako początek zimnej wojny.

„Czerwone maki na Monte Cassino”

pieśń związana z bitwą o Monte Cassino.
Tytuł pieśni nawiązuje do kwiatów, które w czasie bitwy rozkwitały właśnie na zrytych pociskami wzgórzach.

„Kompas – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”

to oficjalny poradnik Rady Europy. Jest adresowany do nauczycieli i liderów organizacji młodzieżowych.

„Krwawa niedziela”

[niem. Bromberger Blutsonntag] wydarzenia w Bydgoszczy 3–5 września 1939 roku, kiedy to zginęło według różnych źródeł od 300 do 422 miejscowych Niemców, zabitych w walce lub rozstrzelanych, prawdopodobnie w odwecie za niemiecką akcję dywersyjną; nazwa nadana przez niemiecką propagandę, która podwyższyła liczbę ofiar do 58.000.

„Ludzie ludziom zgotowali ten los”

motto zbioru opowiadań „Medaliony” Zofii Nałkowskiej.

21 postulatów MKS

lista postulatów ogłoszonych 17 sierpnia 1980 przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który później przekształcił się w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", sformułowana w nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 roku po tym jak prawie doszło do zakończenia strajku w Stoczni, ponieważ 16 sierpnia dyrekcja Stoczni zgodziła się na kompromis w sprawach płacowych. Wtedy to tprzedstawiciele kilku zakładów Wybrzeża przybyli do Stoczni Gdańskiej z wyrazami poparcia i deklaracjami przystąpienia do strajku i stworzyli wspólnie Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, ogłoszając strajk solidarnościowy. Listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych oraz poprawy warunków bytowych społeczeństwa.

22 czerwca 1941

początek operacji „Barbarossa”, przygotowanej w 1940 roku i zatwierdzonej przez Hitlera 18 września 1940 (dyrektywa nr 21); atak III Rzeszy na ZSRR — dotychczasowego sojusznika

4 i 18 czerwca 1989 - wybory czerwcowe

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. Wybory czerwcowe, Wybory do Sejmu Kontraktowego) - odbyły się 4 czerwca i 18 czerwca. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.

Akcja „Wisła”

militarna i przesiedleńcza akcja przeciwko Ukraińskiej Powstańczej Armii, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz ludności oskarżanej o współpracę z partyzantami.

Akcja Reinhard

[niem. Aktion Reinhard], masowa likwidacja Żydów w Generalnej Guberni, przeprowadzona przez Niemców w latach 1942–43, realizowana w ramach tzw. ostatecznego rozwiązania (Endlösung).

Akcja specjalna 14f13 (Sonderbehandlung)

Dla zamaskowania opatrzona sygnaturą akt "14 f 13" i tak nazwana akcja ewidencjonowania i wymordowania ok. 20 000 chorych więźniów obozów koncentracyjnych od kwietnia 1941 do kwietnia 1943 przez personel Akcji T4 w instytutach „eutanazji”.

Akcja T4

organizowane w III Rzeszy masowe mordy psychicznie i fizycznie upośledzonych dzieci i dorosłych oraz pacjentów szpitali psychiatrycznych i niezdolnych już do pracy lub chorych więźniów obozów koncentracyjnych

 

Anne Frank

Annelies Marie "Anne" Frank (ur. 12 czerwca 1929 we Frankfurcie nad Menem, zm. luty lub marzec 1945 w Bergen-Belsen) – żydowska dziewczyna, autorka pamiętnika, zmarła w obozie koncentracyjnym po ponad dwuletnim ukrywaniu się w Amsterdamie.

Antyfaszystowski Blok Bojowy

podziemna organizacja stworzona w 1942 w getcie w Białymstoku; organizowała ucieczki z getta oraz gromadziła broń, przygotowując się do podjęcia walk z Niemcami.

Antysemityzm

uprzedzenie, postawa wrogości, niechęć w stosunku do Żydów i ludzi pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa; także pogląd, ideologia uzasadniające wykluczanie Żydów i ludzi pochodzenia żydowskiego.

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  …  |  14  |