Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Blog „Reconciliation of European Histories”

Udostępnij na Facebooku

Autor: Agnieszka Kudełka

Nieformalna grupa członków Parlamentu Europejskiego prowadzi blog pt. „Reconciliation of European Histories. For a better understanding of Europe's shared history”, który – jak piszą – ma być znaczącym narzędziem w pracy nad pojednaniem w Europie i upodobnieniu historycznych narracji europejskich na temat totalitaryzmów.  

Grupa ta zamieszcza na swoim blogu wypowiedzi i artykuły opiniotwórcze. Poza tym członkowie grupy organizują dyskusje i wydarzenia na temat totalitaryzmów w XX wieku. 

Członkowie parlamentu stawiają sobie za cel stworzenie wspólnego podejścia wobec zbrodni totalitaryzmów, zapewnienie ciągłości procesu rozliczania tych zbrodni oraz zadbanie o równe traktowanie i zapobieganie dyskryminacji ofiar wszystkich reżimów totalitarnych.

Posłowie zamierzają rozpowszechniać wiedzę o przestępstwach tych totalitaryzmów na poziomie europejskim, inicjować projekty kulturalne i edukacyjne oraz wspierać badania europejskie i narodowe.

Są oni świadomi ograniczeń odgórnych działań Unii Europejskiej w kwestii pojednania pomiędzy narodami, jednocześnie chcą oni wspierać ten proces poprzez promowanie dyskusji i umożliwianiu wymiany międzynarodowej. 

Więcej na temat blogu i działań tej nieformalnej grupy parlamentarzystów można dowiedzieć się tutaj: http://eureconciliation.wordpress.com/.


(ak)

Blog „Reconciliation of European Histories. For a better understanding of Europe's shared history”

Powiązane projekty:
Czy wiesz, że...
Konkurs „Historia Bliska” miał 17 edycji? Gdy go ogłaszaliśmy w 1996 roku, metoda badawczego konkursu – samodzielnego zbierania źródeł (w tym nagrywania relacji świadków historii) przez młodzież, a także przedstawiania efektów pracy w dowolnej ...