Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

The AHA Guide to Teaching and Learning with New Media

Udostępnij na Facebooku

Autor: redakcja

The AHA Guide to Teaching and Learning with New Media to podręcznik pokazujący potencjał internetu w kontekście edukacji historycznej.

Internet to ważne wyzwanie dla edukacji historycznej. Jego roli w tym kontekście nie można ograniczać wyłącznie do problemów związanych z wykorzystywaniem przez uczniów opracowań (często marnej jakości) dostępnych online. Sieć udostępnia narzędzia, które w istotny sposób mogą wesprzeć nauczanie historii. Ich potencjał wykorzystywany może być w edukacji szkolnej i akademickiej, a także w projektach popularyzujących wiedzę historyczną w społeczeństwie.


John McClymer, profesor historii z Assumption College w Worcester, Massachusetts, przygotował dla American Historical Association opracowanie The AHA Guide to Teaching and Learning with New Media, które może być pomocne również dla polskich nauczycieli i osób prowadzących projekty historyczne. Podręcznik dostępny jest w języku angielskim na stronie http://www.historians.org/pubs/Free/mcclymer/index.cfm

W swojej pracy McClymer podejmuje szereg problemów związanych z wykorzystywaniem nowych mediów w edukacji historycznej. Autor pokazuje potencjał internetu w kontekście nauczania historii: wskazuje na różnorodność serwisów udostępniających cyfrowe wersje źródeł historycznych, prezentuje możliwości komputerowych narzędzi bibliograficznych, zwraca też uwagę na zagrożenia związane z ogromną ilością danych dostępnych online oraz ich często nieodpowiednią jakością. Czy tradycyjne metody nauczania historii muszą się zmienić wobec tak dynamicznego rozwoju internetu? 

Autor prezentuje również szereg case study, ilustrujących praktyczne zastosowanie narzędzi internetowych w nauczaniu o przeszłości

McClymer pokazuje też możliwości zastosowania blogów, for internetowych i komunikacji e-mailowej w kontaktach z uczniami/studentami. Pozwala to nie tylko na usprawnienie dystrybucji materiałów wykorzystywanych na zajęciach (fotografie, teksty źródłowe, filmy, nagrania audio), ale także daje szansę na zaangażowanie odbiorców w dyskusje także poza lekcjami.

Szczegółowe opracowania (w kontekście polskich warunków) poszczególnych elementów podręcznika McClymera pojawiać się będą sukcesywnie w naszym serwisie.

 

historians.org

Linki
Czy wiesz, że...
Kwartalnik historyczny „Karta" ukazuje się 4 razy rocznie nieprzerwanie od roku 1990? Każdy numer zawiera wybór świadectw, relacji, dokumentów i ikonografii poświęcony różnym wydarzeniom historii XXwieku. W prenumeracie możesz nabyć nasze czasopismo po ...