Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Portal „PiszemyWspomnienia.pl”

Udostępnij na Facebooku

Autor: Agnieszka Kudełka

PiszemyWspomnienia.pl to pierwszy – uruchomiony 1 września 2010 r. – polski portal pamiętnikarski. Jego głównym celem jest popularyzacja pamiętnikarstwa i wykorzystywania wspomnień w edukacji.

PiszemyWspomnienia.pl to pierwszy – uruchomiony 1 września 2010 r. – polski portal pamiętnikarski. Jego głównym celem jest popularyzacja pamiętnikarstwa i wykorzystywania wspomnień w edukacji.

Portal zawiera zarówno najnowsze „wiadomości” jak i „opinie” na temat nowości wydawniczych oraz wydarzeń. W zakładce „prezentacje” 
omawiane są projekty i publikacje. W zakładce „konkursy” można znaleźć informacje na temat konkursów literackich, historycznych i pamiętnikarskich.

Szczególnym miejscem jest zakładka „historia mówiona”, gdzie apeluje się o podzielenie się wspomnieniami i prezentuje projekty historii mówionej. W zakładce „pamiętnik 2.0” można także dowiedzieć się więcej o nowoczesnych pamiętnikach internetowych, blogach. W księgarni prezentowane są książki wydawcy.

Jak dowiadujemy się w zakładce „O nas” portal PiszemyWspomnienia.pl czerpie z dorobku profesorów: Floriana Znanieckiego, Ludwika Krzywickiego, Józefa Chałasińskiego i Józefa Szczepańskiego oraz tradycji polskiego pamiętnikarstwa konkursowego.

Ciekawostką jest, że portal oferuje wywiady ze znaczącymi postaciami związanymi z pamiętnikarstwem, m.in. prof. Michałem Głowińskim, prof. Małgorzatą Czermińską, Kirą Gałczyńską, Marią Iwaszkiewicz, Toivi Blattem, prof. Adamem Kurzynowskim, prof. Bronisławem Gołębiowskim, a także z animatorami pamiętnikarstwa reprezentującymi m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku, biblioteki, szkoły.

(ak)

Portal "PiszemyWspomnienia.pl"

Linki
Czy wiesz, że...
Konkurs „Historia Bliska” był członkiem-założycielem EUSTORY, czyli międzynarodowej sieci badawczych konkursów historycznych, do której należą obecnie już 22 kraje! Laureaci konkursów spotykają się w czasie „szkół letnich” i ...