Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w latach 2002 - 2003

Udostępnij na Facebooku

Nagroda im. Sergio Vieira de Mello przyznawana jest corocznie od 2004 z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Nominacje przyjmowane są w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca.

Nagroda wpisuje się w obszar działań Stowarzyszenia promujących idee tolerancji i pluralizmu w życiu społecznym. Honorowanie nominowanych osób i instytucji Nagrodą im. Sergio Vieira de Mello jest przede wszystkim aktem podkreślającym i doceniającym ich zasługi, ale również działaniem obliczonym na ustanawianie wzorców postaw, adresowanym przede wszystkim do osób młodych, kształtujących dopiero własne światopoglądy.

Nagrodę przyznaje Kapituła w skład której wchodzą Przedstawiciele: Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii, Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, Ambasad, Konsulatów i Fundacji wspierających działania Stowarzyszenia w zakresie praw człowieka, Instytutu Pamięci Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundatorów Nagrody oraz Prezes Fundacji ZNAK, Przewodniczący Stowarzyszenia Willa Decjusza i Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza. Nagroda przyznawana jest w dwóch równorzędnych kategoriach: osoba i organizacja pozarządowa. Nominacje do Nagrody mogą zgłaszać zarówno osoby prywatne, jak i instytucje z całego świata.

W poprzednich edycjach, Nagrodą im. Sergio Vieira de Mello uhonorowani zostali: Tadeusz Mazowiecki i Stowarzyszenie Jeden Świat (2004), Ojciec Marian Żelazek SVD i Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (2005), Alaksandr Milinkiewicz i Festiwal Kultury Żydowskiej (2006), Maryna Hulia i Stowarzyszenie Magurycz (2007), Krystyna Pryjomko-Serafin i Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Szewach Weiss –Nagroda Specjalna i Michał  Żejmis – Wyróżnienie (2008), Fatos Lubonja  i UNAMI oraz Leopold Unger – Nagroda Specjalna (2009).

Ceremonia wręczenia Nagrody jest zawsze wydarzeniem specjalnym towarzyszącym październikowym międzynarodowym konferencjom w Willi Decjusza, podejmującym zagadnienia związane z tolerancją, demokracją i prawami człowieka. Laureaci otrzymują statuetkę autorstwa Andrzeja Renesa, dyplom pamiątkowy oraz nagrodę finansową ufundowaną przez Sponsorów.

Kontakt:
Stowarzyszenie Willa Decjusza
30-233 Kraków, ul. 28 Lipca 1943 roku 17 A
tel. (12) 425 36 38, 425 36 44
faks (12) 425 36 63

Koordynacja projektu: Katarzyna Kopeć
e-mail: katko@villa.org.pl

Źródło: http://www.villa.org.pl/nagroda.php

(ak)

Dokumenty
Linki
Czy wiesz, że...
Zbiory ikonograficzne Ośrodka KARTA (OK) obejmują blisko 150 tysięcy zdjęć? Archiwum Fotografii OK istnieje od 1996 roku. Jego celem jest gromadzenie i opracowanie zbioru fotografii z zakresu historii społecznej XX wieku z terenu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ratowanie ...