Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w latach 2002 - 2003

Udostępnij na Facebooku

Nagroda im. Sergio Vieira de Mello przyznawana jest corocznie od 2004 z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Nominacje przyjmowane są w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca.

Nagroda wpisuje się w obszar działań Stowarzyszenia promujących idee tolerancji i pluralizmu w życiu społecznym. Honorowanie nominowanych osób i instytucji Nagrodą im. Sergio Vieira de Mello jest przede wszystkim aktem podkreślającym i doceniającym ich zasługi, ale również działaniem obliczonym na ustanawianie wzorców postaw, adresowanym przede wszystkim do osób młodych, kształtujących dopiero własne światopoglądy.

Nagrodę przyznaje Kapituła w skład której wchodzą Przedstawiciele: Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii, Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, Ambasad, Konsulatów i Fundacji wspierających działania Stowarzyszenia w zakresie praw człowieka, Instytutu Pamięci Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundatorów Nagrody oraz Prezes Fundacji ZNAK, Przewodniczący Stowarzyszenia Willa Decjusza i Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza. Nagroda przyznawana jest w dwóch równorzędnych kategoriach: osoba i organizacja pozarządowa. Nominacje do Nagrody mogą zgłaszać zarówno osoby prywatne, jak i instytucje z całego świata.

W poprzednich edycjach, Nagrodą im. Sergio Vieira de Mello uhonorowani zostali: Tadeusz Mazowiecki i Stowarzyszenie Jeden Świat (2004), Ojciec Marian Żelazek SVD i Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (2005), Alaksandr Milinkiewicz i Festiwal Kultury Żydowskiej (2006), Maryna Hulia i Stowarzyszenie Magurycz (2007), Krystyna Pryjomko-Serafin i Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Szewach Weiss –Nagroda Specjalna i Michał  Żejmis – Wyróżnienie (2008), Fatos Lubonja  i UNAMI oraz Leopold Unger – Nagroda Specjalna (2009).

Ceremonia wręczenia Nagrody jest zawsze wydarzeniem specjalnym towarzyszącym październikowym międzynarodowym konferencjom w Willi Decjusza, podejmującym zagadnienia związane z tolerancją, demokracją i prawami człowieka. Laureaci otrzymują statuetkę autorstwa Andrzeja Renesa, dyplom pamiątkowy oraz nagrodę finansową ufundowaną przez Sponsorów.

Kontakt:
Stowarzyszenie Willa Decjusza
30-233 Kraków, ul. 28 Lipca 1943 roku 17 A
tel. (12) 425 36 38, 425 36 44
faks (12) 425 36 63

Koordynacja projektu: Katarzyna Kopeć
e-mail: katko@villa.org.pl

Źródło: http://www.villa.org.pl/nagroda.php

(ak)

Dokumenty
Linki
Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA przygotował nowatorski portal internetowy www.XXwiek.pl. Prezentuje on zebrane przez Ośrodek świadectwa historii na osi czasu, co daje możliwość dotarcia do relacji świadków oraz dokumentów, jak również materiału ikonograficznego przyporządkowanego ...