Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Portal wiedzy dla nauczycieli

Udostępnij na Facebooku

Autor: Agnieszka Kudełka

Zachęcamy do skorzystania z portalu http://scholaris.pl dedykowanego nauczycielom, zawierającego materiały do wykorzystania na lekcjach. 

Materiały zamieszczone na portalu podzielone są na działy: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa kl. 4-6, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, czyli objęte zostały wszystkie etapy edukacji szkolnej.

Polecamy skorzystanie w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie w kl. 4-6, obok naszego podręcznika „Historia a prawa człowieka”, z następującego podręcznika „Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela”.

Praktyczny poradnik o tym, kogo i w jaki sposób przygotować do świadomego korzystania z przysługujących mu praw, składający się z trzech części. 

Pierwsza część zawiera kompendium wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, w tym o prawach dziecka. Stanowi merytoryczną bazę, z której warto korzystać.

Druga, zatytułowana: „Praca z dorosłymi - program zajęć warsztatowych, znajduje sięopis zajęć przeprowadzonych w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie dla przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, —wizytatorów pełniących w kuratoriach oświaty funkcję rzecznika praw ucznia bądź konsultanta wspierającego pracę innych osób odpowiedzialnych za realizowanie tej problematyki w szkołach.

Trzecia część: Praca z dziećmi i młodzieżą -—scenariusze zajęć lekcyjnych ”to propozycje lekcji adresowane do różnych grup wiekowych.

Wybór poszczególnych tematów dokonany został na podstawie wiedzy i doświadczenia nauczycieli, wdrażających tę tematykę od wielu lat w szkołach różnego typu.

Inne cenne publikacje to m.in.:

KOMPASIK. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi: polskie wydanie poradnika COMPASITO, poruszającego kwestie edukacji o prawach człowieka. To druga, po KOMPASIE, przygotowana przez Radę Europy publikacja przedstawiająca nowatorskie podejście do promowania tego, jakże ważnego tematu wśród najmłodszych.

Poradnik zawiera praktyczne narzędzia umożliwiające podjęcie tematu praw człowieka w różnych jego aspektach i w wielu obszarach. Proponuje scenariusze zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania. Na szczególną uwagę zasługują te, które umożliwiają uczenie się o prawach człowieka w sposób aktywny.

Amnesty International - prawa człowieka: prezentacja przedstawia Amnesty International - miedzynarodową organizację walczącą o prawa człowieka, jej sposoby działania i możliwości zaangażowania się w nie. Może być dobrym uzupełnieniem lekcji z wiedzy o społeczeństwie, czy lekcji wychowawczych na temat praw człowieka.

Broszura „1989. Koniec systemu“ w niezwykle przystępny i atrakcyjny sposób opowiada o przemianach ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W pierwszej połowie roku kluczowa opowieść prowadzona jest z polskiej perspektywy, inne kraje regionu obecne są w najważniejszych dla siebie momentach. Druga połowa roku przedstawiona została przez pryzmat doświadczeń Węgier, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii i Rumunii – za każdym razem uzupełniana najważniejszymi wydarzeniami w Polsce i pozostałych krajach regionu.

Linki
Czy wiesz, że...
XXwiek.pl jest bramką do wszystkich serwisów internetowych i baz danych Ośrodka KARTA – fotohistoria.pl, audiohistoria.pl, Pogotowia Archiwalnego, Indeksu Represjonowanych, uczyc-sie-z-historii.pl oraz Biblioteki Cyfrowej (w tym projektu CATL).