Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Udostępnij na Facebooku

Autor: Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Koalicja zrzesza grupy, organizacje i podmioty społeczne, które realizuja działania z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej. Celem Koalicji jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. Realizuje ona w tym celu działania rzecznicze, prowadzac dialog z decydentami / decydentkami w obszarze edukacji formalnej.

Edukacja antydyskryminacyjna – w ujęciu Koalicji - to świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności. Rozwija ona wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia.

Buduje kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji. Rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych oraz ruchów emancypacyjnych. Wzmacnia grupy i osoby dyskryminowane i wykluczone na zasadach włączania i upodmiotowienia. Stanowi otwarty katalog działań. Forma działania nie decyduje o tym, co nazywamy edukacją antydyskryminacyjną. Opiera się na osobach ją prowadzących.

Źródło i całą definicję można przeczytać tutaj: http://www.tea.org.pl/pl/SiteContent?item=edukacja_antydyskryminacyjna

Członkiem/członkinią Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej może zostac organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna, która spełnia łącznie nastepujące kryteria:

a) jest zainteresowana i podejmuje działania mające na celu wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce,

b) ma doświadczenie w zakresie prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej.

Procedura przystępowania do Koalicji polega na zapoznaniu sie z treścią regulaminu i przesłanie (na adres: koalicja@tea.org.pl np. w formie skanu lub na adres pocztowy Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, ul. Klopotowskiego 9/31, 03-718 Warszawa) listu intencyjnego w sprawie przystąpienia do Koalicji. Po otrzymaniu tych dokumentow zespół Koalicji dołączy adres osoby wskazanej jako kontaktowa ds. Koalicji, do listy mailingowej KEA.

Załączone dokumenty: regulamin i list intencyjny określają zasady działania Koalicji.

Udział w Koalicji nie wiąże się z żadnymi kosztami członkostwa. Koszt przyjazdu (jeśli dotyczy) reprezentantki / reprezentanta Koalicji na odbywające się kilka razy do roku spotkania Koalicji w Warszawie pokrywa organizacja koordynująca, czyli TEA, ze środków pozyskanego dla Koalicji grantu.

Więcej o działaniach i postulatach tutaj: http://www.tea.org.pl/pl/SiteContent?item=koalicja, także w oddzielnych zakładkach "Działania" oraz "Postulaty".

(ak)

http://www.tea.org.pl/

Czy wiesz, że...
Archiwum Historii Mówionej to największy w Polsce zbiór relacji biograficznych (około 3,5 tysiąca nagrań audio i 90 wideo) oraz innych archiwalnych świadectw, obejmujących niemal cały XX wiek? Kolekcja nagrań prowadzonych od końca lat 80-tych przez Ośrodek KARTA jest ...