Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Program grantowy Nauczanie Praw Człowieka

Udostępnij na Facebooku

Autor: Dr. Martin Salm

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (EVZ) realizowała program „Menschen Rechte Bilden“ [Nauczanie praw człowieka] adresowany do instytucji, które w Niemczech i w Europie Środkowo-Wschodniej angażują się na rzecz upamiętnienia zbrodni narodowego socjalizmu, II wojny światowej i Holokaustu lub też na rzecz kształcenia o lub na rzecz praw człowieka. 

Fundacja EVZ wspiera poprzez - takie jak to - swoje działania, postawę odpowiedzialności za niesprawiedliwości popełnione w przeszłości i łączenie zaangażowania na rzecz społeczeństwa szanującego godność ludzką współcześnie z doświadczeniami niesprawiedliwości czasu narodowego socjalizmu. 

Tym realizowanym od 2008 roku programem grantowym Fundacja EVZ przyczyniła się w szczególny sposób do łączenia edukacji o lub na rzecz praw człowieka z nauczeniem historii w kontekście zbrodni narodowego socjalizmu. Fundacja chciała w ten sposób umożliwić powstanie treści, które oba obszary same w sobie nie mogły przynieść.

Znający się na historii mogą prawdopodobnie lepiej zrozumieć współczesną niesprawiedliwość. Potrafią podać historyczne przykłady walki przeciwko łamaniu praw człowieka. Wiedzą o przypadkach odważnej zaangażowania i dodających otuchy sukcesach w tej dziedzinie. Rozumieją, że osiąganie stanu uznania praw człowieka jest otwartym procesem, który napotyka stale na nowe wyzwania. Przy tym upamiętnianie staje się bardziej wiarygodne jeśli jednocześnie dba się o przestrzeganie praw człowieka.

Ważnym celem programu „Menschen Rechte Bilden“ [Nauczanie praw człowieka] było zatem, powiązanie współczesnych kwesti związanych z prawami człowieka z historycznym doświadczeniem, szczególnie wynikającym z niesprawiedliwości narodowego socjalizmu. Na tej podstawie miały powstać długotrwałe i innowacyjne materiały edukacyjne, które mają na celu przyczynienie się do ochrony praw człowieka.

W ramach programu zostało zrealizowanych 39 narodowych i międzynarodowych projektów, częściowo wieloletnie projekty edukacyjne w Niemczech, Polsce, Czechach, Rosji, Białorusi, na Ukrainie, w Estonii i Izraelu opiewające w całości na więcej niż 2,1 milliony euro. Projekty te zostały nadesłane na cztery ogłoszone konkursy. Ich wyboru dokonało fachowe jury rozpatrując je porównawczo. Wsparcie Fundacji polegało także na organizacji spotkań realizatorów projektów w celu ich wzajemnego poznania i pracy nad wnioskami.

Strona internetowa Fundacji EVZ

Czy wiesz, że...
Konkurs „Historia Bliska” był członkiem-założycielem EUSTORY, czyli międzynarodowej sieci badawczych konkursów historycznych, do której należą obecnie już 22 kraje! Laureaci konkursów spotykają się w czasie „szkół letnich” i ...