Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Polska – Rosja: rozmowa niekontrolowana – c.d.

Udostępnij na Facebooku

Autor: Tygodnik Powszechny

W Tygodniku Powszechnym Nr 38/2011 ukazał się drugi z cyklu dodatków „Polska – Rosja: rozmowa niekontrolowana” pt. Z HISTORIĄ W TLE, natomiast w Tygodniku Powszechnym Nr 41/2011 opublikowany został trzeci z cyklu dodatek pt. MODERNIZACJA: PRAWDA CZY BLEF.

W drugim dodatku z cyklu pt. „Polska – Rosja: rozmowa niekontrolowana” pod hasłem Z HISTORIĄ W TLE polscy i rosyjscy publicyści zastanawiają się co zrobić, by historia przestała nas dzielić. Jak pamiętając o trudnych doświadczeniach historycznych budować poprawne relacje? Czy historia długo jeszcze będzie stać na drodze polsko-rosyjskiemu pojednaniu?

Prof. Adam Daniel Rotfeld, przewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych i Arsenij Rogiński, szef rosyjskiego Memoriału w wywiadach udzielnych „TP” mówią jak zamknąć debatę o drażliwych kwestach historycznych toczącą się pomiędzy Polską i Rosją, jakie gesty powinna wykonać Polska, a jakie Rosja, co zrobić, by nie wracać już do kwestii Katynia. Czy Polacy powinni „wyjaśnić” los rosyjskich jeńców wojennych po wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.?

Prof. Andriej Riabow pisze o świadomości historycznej Rosjan. Ile Rosjanie wiedzą o własnej historii, na ile są świadomi manipulowania historią, którego dopuszcza się państwo. Którzy bohaterzy historyczni są dla Rosjan ważni i dlaczego.

Tatiana Kosinowa, historyczka z „Memoriału” pisze jak Rosjanie wspominają obecność Polaków na Kremlu w XVII w. Czy rzeczywiście kiedyś Rosjanie bali się Polaków?

Prof. Andrzej de Lazari odpowiada na pytanie, czy Polska ma za co przepraszać Rosję? Polacy są znani jako „ofiary Rosji”, tymczasem wnikliwa analiza historii pokazuje, że Warszawa też ma swoje winy wobec Moskwy.

Katarzyna Kwiatkowska pisze jak Polska Rzeczpospolita Ludowa i Związek Radziecki stoczyły wojnę o prawo do nazwy „wódka”. Wojnę, nie na żarty, bo padła w niej nawet śmiertelna ofiara…

Zobacz dodatek pt. "Z historią w tle" >>

Trzeci z cyklu dodatków: MODERNIZACJA: PRAWDA CZY BLEF, 

a w nim: Czy Unia Europejska i Polska pomogą Rosji, czy polskie doświadczenia modernizacyjne mogą być dla Rosji lekcją?  Jak Rosjanie zapatrują się na zmiany?

Zobacz dodatek pt. "Modernizacja: prawda czy blef" >>

Źródło.

(ak)

www.tygodnik.onet.pl

Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA uruchomił w roku 2010 własne forum dyskusyjne? Forum to zasadniczo koncentruje się wokół tematów poruszanych w kolejnych numerach kwartalnika „Karta”. Pod wprowadzeniem Redakcji znajdują się fragmenty dyskutowanego tekstu, galerie zdjęć lub ...