Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Film pt. Wizerunek Sowieta z lat 1939–45 w pamięci mieszkańców Orli

Udostępnij na Facebooku

Autor: Erwin Ciulkiewicz i Oskar Ciulkiewicz

Prezentujemy film Laureatów I nagrody zespołowej w XV edycji konkursu „Historia Bliska”, autorstwa rodzeństwa — Erwina Ciulkiewicza i Oskara Ciulkiewicza z II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Wizerunek Sowieta z lat 1939-45 w pamięci mieszkańców Orli (Erwin i Oskar Ciulkiewicz) 

Jury uzasadnia przyznanie I nagrody zespołowej w komunikacie w następujący sposób:

„za film Wizerunek Sowieta z lat 1939–45 w pamięci mieszkańców Orli, w pasjonujący, ale i niezwykle dojrzały sposób pokazujący sytuację, jaka zapanowała na ziemiach Rzeczpospolitej zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 oraz kontrowersyjną kwestię „wyzwolenia” Polski przez żołnierzy Armii Czerwonej; za twórcze i śmiałe podejście do problemu świadomości narodowej na obszarach granicznych i mieszanych pod względem etnicznym.”

(ak, pg)

Czy wiesz, że...
XXwiek.pl jest bramką do wszystkich serwisów internetowych i baz danych Ośrodka KARTA – fotohistoria.pl, audiohistoria.pl, Pogotowia Archiwalnego, Indeksu Represjonowanych, uczyc-sie-z-historii.pl oraz Biblioteki Cyfrowej (w tym projektu CATL).