Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

„Europa to przyszłość” - dyskusja z Helmutem Schmidtem

Udostępnij na Facebooku

14 kwietnia 2011 w Niemieckim Teatrze w Hamburgu młodzi obywatele Europy z 12 krajów dyskutowali z Helmutem Schmidtem na ważne europejskie tematy. Większość uczestników stanowili laureaci konkursów historycznych sieci organizatorów konkursów EUSTORY. 

Laureaci konkursów historycznych EUSTORY to ludzie obecnie studiujący lub pracujący, angażujący się w kwestie ważne w Europie. Podczas dyskusji poruszane były m.in. następujące tematy: kryzys finansowy, stabilność strefy euro, polityka energetyczna, stan wyjątkowy związany z elektrowniami nuklearnymi w Japonii, polityka zagraniczna w kontekście procesów demokratyzacji w Afryce północnej.  

Młodzi ludzie przygotowali się do dyskusji, wypracowując wspólne stanowiska i specjalizując się w poszczególnych tematach. Dyskusję moderowała znana dziennikarka Sandra Maischberger. Spotkanie zorganizowała Fundacja Körbera. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia można uzyskać na stronie Fundacji.

W dyskusji Polskę reprezentował laureat X konkursu „Historia Bliska” Marcin Senderski.    

EUSTORY (http://www.eustory.org) to istniejąca formalnie od września 2001 roku europejska sieć organizatorów niezależnych konkursów historycznych dla młodzieży ze wszystkich części Europy; konkursów, które łączy idea uczenia przez własne doświadczenie, realizowana w prowadzonej przez młodych ludzi samodzielnej pracy badawczej. Sieć ma umożliwić dialog pomiędzy organizatorami konkursów, uczestniczącą w nich młodzieżą, nauczycielami-opiekunami czy ekspertami zapraszanymi do współpracy (konsultanci, jurorzy).

Konkurs „Historia Bliska” od 1998 roku jest elementem (i pierwszym, założycielskim ogniwem) EUSTORY powołanej przez Fundację Körbera z Hamburga. Obecnie wchodzą w jej skład instytucje organizujące konkursy z 19 krajów: Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, Walii, Włoch.

W ramach EUSTORY organizowane są stacjonarne spotkania młodzieży i nauczycieli w Niemczech (szkoły letnie w Berlinie), a jesienią objazdowe seminaria w krajach członkowskich (akademie jesienne). Do tej pory odbyło się także 7 konferencji dla organizatorów konkursów narodowych, które służą wymianie doświadczeń i wspomaganiu metodycznemu; publikowane są teksty informacyjne, metodologiczne i historyczne, także antologie nagrodzonych prac z różnych krajów.

(ak)

Portal Fundacji Körbera

Czy wiesz, że...
Archiwum Historii Mówionej to największy w Polsce zbiór relacji biograficznych (około 3,5 tysiąca nagrań audio i 90 wideo) oraz innych archiwalnych świadectw, obejmujących niemal cały XX wiek? Kolekcja nagrań prowadzonych od końca lat 80-tych przez Ośrodek KARTA jest ...