Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

„Europa to przyszłość” - dyskusja z Helmutem Schmidtem

Udostępnij na Facebooku

14 kwietnia 2011 w Niemieckim Teatrze w Hamburgu młodzi obywatele Europy z 12 krajów dyskutowali z Helmutem Schmidtem na ważne europejskie tematy. Większość uczestników stanowili laureaci konkursów historycznych sieci organizatorów konkursów EUSTORY. 

Laureaci konkursów historycznych EUSTORY to ludzie obecnie studiujący lub pracujący, angażujący się w kwestie ważne w Europie. Podczas dyskusji poruszane były m.in. następujące tematy: kryzys finansowy, stabilność strefy euro, polityka energetyczna, stan wyjątkowy związany z elektrowniami nuklearnymi w Japonii, polityka zagraniczna w kontekście procesów demokratyzacji w Afryce północnej.  

Młodzi ludzie przygotowali się do dyskusji, wypracowując wspólne stanowiska i specjalizując się w poszczególnych tematach. Dyskusję moderowała znana dziennikarka Sandra Maischberger. Spotkanie zorganizowała Fundacja Körbera. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia można uzyskać na stronie Fundacji.

W dyskusji Polskę reprezentował laureat X konkursu „Historia Bliska” Marcin Senderski.    

EUSTORY (http://www.eustory.org) to istniejąca formalnie od września 2001 roku europejska sieć organizatorów niezależnych konkursów historycznych dla młodzieży ze wszystkich części Europy; konkursów, które łączy idea uczenia przez własne doświadczenie, realizowana w prowadzonej przez młodych ludzi samodzielnej pracy badawczej. Sieć ma umożliwić dialog pomiędzy organizatorami konkursów, uczestniczącą w nich młodzieżą, nauczycielami-opiekunami czy ekspertami zapraszanymi do współpracy (konsultanci, jurorzy).

Konkurs „Historia Bliska” od 1998 roku jest elementem (i pierwszym, założycielskim ogniwem) EUSTORY powołanej przez Fundację Körbera z Hamburga. Obecnie wchodzą w jej skład instytucje organizujące konkursy z 19 krajów: Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, Walii, Włoch.

W ramach EUSTORY organizowane są stacjonarne spotkania młodzieży i nauczycieli w Niemczech (szkoły letnie w Berlinie), a jesienią objazdowe seminaria w krajach członkowskich (akademie jesienne). Do tej pory odbyło się także 7 konferencji dla organizatorów konkursów narodowych, które służą wymianie doświadczeń i wspomaganiu metodycznemu; publikowane są teksty informacyjne, metodologiczne i historyczne, także antologie nagrodzonych prac z różnych krajów.

(ak)

Portal Fundacji Körbera

Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA przygotował nowatorski portal internetowy www.XXwiek.pl. Prezentuje on zebrane przez Ośrodek świadectwa historii na osi czasu, co daje możliwość dotarcia do relacji świadków oraz dokumentów, jak również materiału ikonograficznego przyporządkowanego ...