Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

GEI i międzynarodowy portal dla edukatorów Edumeres.net

Udostępnij na Facebooku

Autor: Agnieszka Kudełka

Instytut im. Georga Eckerta ds. międzynarodowych badań nad podręcznikami [Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, GEI] zajmuje się badaniem znaczących narracji historycznych i politycznych w podręcznikach i innych używanych w szkołach mediach służących kształceniu. Jednym z projektów GEI jest portal edumeres.net.

GEI wyróżnia praktyczne ukierunkowanie badań nad strukturami wiedzy, wzorcami interpretacji, przekazywanymi w edukacji państwowej i instytucjonalnej. GEI koncentruje swoje zainteresowania nad konstrukcjami „swojego” i „obcego”, symbolicznym granicom i reprezentacjom państw i poszczególnych grup społecznych.

Społeczne oddziaływania podręczników, warunki ich wytworzenia jak i recepcja szkolnej edukacji w kontekście innych mediów kształcenia to nowe obszary badań GEI, który zajmuje się głównie podręcznikami do przedmiotów z dziedziny „nauk społecznych” (historia, geografia i wiedza o społeczeństwie).

Poza tym GEI świadczy różne usługi dla polityków, praktyków i organizacji edukacyjnych w kwestii podręczników. GEI pełni także funkcję mediatora w wypracowywaniu treści podręczników w społeczeństwach, w których miały miejsce konflikty zbrojne czy transformacja.

Dzięki swoim badaniom GEI przyczynia się do dekonstrukcji obrazów wroga. Wypracował on także propozycje urzeczowienia i rozwoju mediów kształcenia. GEI wychodzi z założenia, że podręczniki mogą wywoływać konflikty, ale także przyczyniać się do ich załagodzenia i do pojednania.

Działania Instytutu do 2015 roku skupiają się na wypracowaniu nowych kierunków badań podręczników, które nie skupiają się na dyskursach, a na praktykach kulturalnych i społecznych. Poza tym GEI zajmuje się łączeniem mediów edukacyjnych. 

Jednym z projektów GEI jest portal Edumeres.net – wirtualna sieć ds. międzynarodowych badań nad mediami służącymi edukacji. Portal ten oferuje poza najnowszymi informacjami także sprofilowaną przestrzeń własnych badań i własnej pracy. 

Poprzez współdziałanie na portalu mogą zostać wypracowane nowe pytania badawcze, które następnie mogą być udostępniane w publikacjach w domenie publicznej.

W rubryce „Information(en)” można m.in. skorzystać z różnych banków danych dla zainteresowanych mediami edukacyjnymi.

W dziale „Publikationen/Publications” dostępna jest wiedza w postaci publikacji.

W zakładce „Themen/Topics” znajdują się najbardziej aktualne tematy dyskusji i różne opcje wyszukiwania.

W ostatniej przestrzeni „Virtuelle Forschungsumgebung/Virtual Research Environment” można skorzystać m.in. z centralnego systemu opracowywania tekstu Zoho Writer, różnych zbiorowych narzędzi pracy, takich jak forum, blog i komentarz oraz systemu zarządzania plikami. Wyniki pracy zapisywane są na specjalnie do tego celu założonym serwerze i udostępniane w domenie publicznej.

Zachęcamy do korzystania!

(ak)

Portale http://www.gei.de i http://www.edumeres.net

Czy wiesz, że...
„Karta” powstała jako wydawnictwo nielegalne w Warszawie w styczniu 1982 roku, w pierwszych tygodniach stanu wojennego? Już po kilku miesiącach z jedno-dwukartkowej gazetki przekształciła się w niezależny almanach, prezentujący postawy ludzi szukających wolności w ...