Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

GEI i międzynarodowy portal dla edukatorów Edumeres.net

Udostępnij na Facebooku

Autor: Agnieszka Kudełka

Instytut im. Georga Eckerta ds. międzynarodowych badań nad podręcznikami [Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, GEI] zajmuje się badaniem znaczących narracji historycznych i politycznych w podręcznikach i innych używanych w szkołach mediach służących kształceniu. Jednym z projektów GEI jest portal edumeres.net.

GEI wyróżnia praktyczne ukierunkowanie badań nad strukturami wiedzy, wzorcami interpretacji, przekazywanymi w edukacji państwowej i instytucjonalnej. GEI koncentruje swoje zainteresowania nad konstrukcjami „swojego” i „obcego”, symbolicznym granicom i reprezentacjom państw i poszczególnych grup społecznych.

Społeczne oddziaływania podręczników, warunki ich wytworzenia jak i recepcja szkolnej edukacji w kontekście innych mediów kształcenia to nowe obszary badań GEI, który zajmuje się głównie podręcznikami do przedmiotów z dziedziny „nauk społecznych” (historia, geografia i wiedza o społeczeństwie).

Poza tym GEI świadczy różne usługi dla polityków, praktyków i organizacji edukacyjnych w kwestii podręczników. GEI pełni także funkcję mediatora w wypracowywaniu treści podręczników w społeczeństwach, w których miały miejsce konflikty zbrojne czy transformacja.

Dzięki swoim badaniom GEI przyczynia się do dekonstrukcji obrazów wroga. Wypracował on także propozycje urzeczowienia i rozwoju mediów kształcenia. GEI wychodzi z założenia, że podręczniki mogą wywoływać konflikty, ale także przyczyniać się do ich załagodzenia i do pojednania.

Działania Instytutu do 2015 roku skupiają się na wypracowaniu nowych kierunków badań podręczników, które nie skupiają się na dyskursach, a na praktykach kulturalnych i społecznych. Poza tym GEI zajmuje się łączeniem mediów edukacyjnych. 

Jednym z projektów GEI jest portal Edumeres.net – wirtualna sieć ds. międzynarodowych badań nad mediami służącymi edukacji. Portal ten oferuje poza najnowszymi informacjami także sprofilowaną przestrzeń własnych badań i własnej pracy. 

Poprzez współdziałanie na portalu mogą zostać wypracowane nowe pytania badawcze, które następnie mogą być udostępniane w publikacjach w domenie publicznej.

W rubryce „Information(en)” można m.in. skorzystać z różnych banków danych dla zainteresowanych mediami edukacyjnymi.

W dziale „Publikationen/Publications” dostępna jest wiedza w postaci publikacji.

W zakładce „Themen/Topics” znajdują się najbardziej aktualne tematy dyskusji i różne opcje wyszukiwania.

W ostatniej przestrzeni „Virtuelle Forschungsumgebung/Virtual Research Environment” można skorzystać m.in. z centralnego systemu opracowywania tekstu Zoho Writer, różnych zbiorowych narzędzi pracy, takich jak forum, blog i komentarz oraz systemu zarządzania plikami. Wyniki pracy zapisywane są na specjalnie do tego celu założonym serwerze i udostępniane w domenie publicznej.

Zachęcamy do korzystania!

(ak)

Portale http://www.gei.de i http://www.edumeres.net

Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA przygotował nowatorski portal internetowy www.XXwiek.pl. Prezentuje on zebrane przez Ośrodek świadectwa historii na osi czasu, co daje możliwość dotarcia do relacji świadków oraz dokumentów, jak również materiału ikonograficznego przyporządkowanego ...