Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Noc kryształowa oczami naocznych świadków – projekt CENTROPA

Udostępnij na Facebooku

Żywym świadectwem pokolenia, które zniknęło, są wspomnienia 80-100 letnich Żydów, których dzieciństwo i młodość przypadły na okres Holokaustu. Prawie 1300 wspomnień i 25 tysięcy fotografii rodzinnych zebrał ośrodek CENTROPA w 15 państwach europejskich. Te opowiadania i zdjęcia przywracają świat, którego zniszczenie zapoczątkowała noc kryształowa 9 listopada 1938 roku, i nowy świat, zbudowany po wojnie przez ludzi, którzy przetrwali tę katastrofę dla ich bliskich. W wyniku projektu stworzona została interaktywna baza on-line, zawierająca dane z tekstami wywiadów i archiwum fotograficznym.
Artykuł pochodzi z partnerskiego portalu „Uroki istorii”.

Przedstawione fotografie to wynik pierwszego projektu historii mówionej „Jewriejskije swidietelstwa wieka jewropiejskoj istorii: intieraktiwnaja baza dannych” [Żydowskie świadectwa wieku europejskiej historii: interaktywna baza danych], w którym zebrane zostały razem fotografie rodzinne i towarzyszące im opowieści. Grupa badawcza CENTROPA zebrała wypowiedzi prawie 1300 starszych Żydów, zamieszkałych w Europie Środkowej i Wschodniej, a także przeprowadziła digitalizację 25 tysięcy ich rodzinnych fotografii. Połączenie tych dwóch źródeł pozwala na nowo spojrzeć na sposoby rekonstrukcji historii. 

Przy wykorzystaniu materiałów zebranych w trakcie trwania projektu badawczego CENTROPA, redakcja magazynu The Time przygotowała zbiór fotografii i wspomnień związanych z wydarzeniem inicjującym fizyczną likwidację Żydów w Trzeciej Rzeszy – nocą kryształową 9/10 listopada 1938 roku.

Wybrane materiały będące efektem projektu CENTROPA można pobrać tutaj.

Tłumaczenie wykonała Kamila Laśkiwiecz-Krzymińska.

(ak)

Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA przygotował nowatorski portal internetowy www.XXwiek.pl. Prezentuje on zebrane przez Ośrodek świadectwa historii na osi czasu, co daje możliwość dotarcia do relacji świadków oraz dokumentów, jak również materiału ikonograficznego przyporządkowanego ...