Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Noc kryształowa oczami naocznych świadków – projekt CENTROPA

Udostępnij na Facebooku

Żywym świadectwem pokolenia, które zniknęło, są wspomnienia 80-100 letnich Żydów, których dzieciństwo i młodość przypadły na okres Holokaustu. Prawie 1300 wspomnień i 25 tysięcy fotografii rodzinnych zebrał ośrodek CENTROPA w 15 państwach europejskich. Te opowiadania i zdjęcia przywracają świat, którego zniszczenie zapoczątkowała noc kryształowa 9 listopada 1938 roku, i nowy świat, zbudowany po wojnie przez ludzi, którzy przetrwali tę katastrofę dla ich bliskich. W wyniku projektu stworzona została interaktywna baza on-line, zawierająca dane z tekstami wywiadów i archiwum fotograficznym.
Artykuł pochodzi z partnerskiego portalu „Uroki istorii”.

Przedstawione fotografie to wynik pierwszego projektu historii mówionej „Jewriejskije swidietelstwa wieka jewropiejskoj istorii: intieraktiwnaja baza dannych” [Żydowskie świadectwa wieku europejskiej historii: interaktywna baza danych], w którym zebrane zostały razem fotografie rodzinne i towarzyszące im opowieści. Grupa badawcza CENTROPA zebrała wypowiedzi prawie 1300 starszych Żydów, zamieszkałych w Europie Środkowej i Wschodniej, a także przeprowadziła digitalizację 25 tysięcy ich rodzinnych fotografii. Połączenie tych dwóch źródeł pozwala na nowo spojrzeć na sposoby rekonstrukcji historii. 

Przy wykorzystaniu materiałów zebranych w trakcie trwania projektu badawczego CENTROPA, redakcja magazynu The Time przygotowała zbiór fotografii i wspomnień związanych z wydarzeniem inicjującym fizyczną likwidację Żydów w Trzeciej Rzeszy – nocą kryształową 9/10 listopada 1938 roku.

Wybrane materiały będące efektem projektu CENTROPA można pobrać tutaj.

Tłumaczenie wykonała Kamila Laśkiwiecz-Krzymińska.

(ak)

Czy wiesz, że...
W roku 2010 siedmioro laureatów konkursu „Historii Bliskiej” uczestniczyło w zagranicznych, kilkudniowych seminariach dla młodzieży? Spotkania, polegające na wymianie doświadczeń między uczestnikami różnych konkursów historycznych organizowanych w ...