Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Edukacja i historia a program polskiej prezydencji w Radzie UE

Udostępnij na Facebooku

Autor: Agnieszka Kudełka

Trudno szukać historii jako specjalnego tematu, czy też priorytetu w programie polskiej prezydencji. Jedynie pojedyncze wystawy przypominają znaczenie historii dla współczesnej Europy. Poza tym Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu stawia sobie cele w dziedzinach: edukacja (mobilność studentów i uczniów), młodzież (współpraca z rówieśnikami z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu), kultura (m.in. kontynuacja prac nad utworzeniem Znaku Dziedzictwa Europejskiego), sprawy audiowizualne (m.in. digitalizacja dziedzictwa kulturowego, zasoby audiowizualne i filmowe) i sport.

Wystawy te będą zrealizowane m.in w Krakowie i Katowicach.
W Krakowie można będzie obejrzeć dwie wystawy: 
„Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy”
Myślą przewodnią wystawy jest pokazanie dzieł prześladowanych przez niemieckich nazistów artystów, pisarzy, kompozytorów w latach 1933-1945. Pokazane zostaną obrazy olejne, grafiki, rysunki, rzeźby, utwory literackie i muzyczne m.in. tak znanych twórców jak Karl Hofer, Leo Haas, Heinrich Maria Davringhausen, Emil Nolde, Max Ernst, Georg Grosz, Otto Freundlich,  Wilhelm Lehmbruck, Else Laser-Schüler, Georg Meistermann, Irmgard Keun, Thomas Mann,  Hanns Eisler i Kurt Weill.

Połączenie sztuki wizualnej, literatury i muzyki ma ukazać wagę zjawiska i  ogromny nacisk totalitarnej władzy by oczyścić całą ówczesną kulturę z wszelkich niezgodnych z nazistowską doktryną przejawów. Szczególnym aneksem do wystawy - pozwalającym zrozumieć związki kulturowe Niemiec i Polski w tak trudnym kontekście historycznym - będzie przypomnienie sylwetek dyskryminowanych polskich artystów, pisarzy, kompozytorów  którzy z chwilą zajęcia terytorium Polski w 1939 roku znaleźli się w orbicie „polityki kulturalnej” hitlerowców. 

„Pomarańczowa Alternatywa – happeningiem w komunizm”:
Wystawa w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury zaprezentuje historię Pomarańczowej Alternatywy – jednego z najciekawszych zjawisk artystycznych lat 80. w Polsce. Zainicjowany we Wrocławiu „ruch” Pomarańczowej Alternatywy na stałe zapisał się w świadomości generacji Polaków, zaś malowane na murach postacie krasnali to jedne z jego najbardziej rozpoznawalnych symboli.

Prekursorski charakter podejmowanych działań, na które składały się akcje uliczne, interwencje i kolportaż materiałów drukowanych wpłynął na zainteresowanie tematem badaczy z dziedziny socjologii, antropologii, sztuki, historii czy politologii. Utrzymane w kontestatorsko-prześmiewczej konwencji wydarzenia obnażały absurdy okresu komunizmu, ośmieszały aparat władzy, a po roku 1989 stanowiły komentarz do aktualnej sytuacji politycznej i społecznej.

Wykorzystywane metody i język prowadzonych działań wykazywały silny wpływ surrealizmu i pokrewieństwo z ruchem Dada. Ekspozycja w Galerii MCK będzie pierwszą tak obszerną prezentacją ruchu. Wystawa pokazywać będzie narodziny i rozwój zjawiska, a jej narracja zostanie osadzona na tle historii politycznej i społecznej Polski lat 80. XX w. oraz późniejszej transformacji systemowej.

Wystawa w Katowicach jest lokalna i międzynarodowa zarazem. Wystawa „Architektura i struktura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska” prezentuje rezultaty niemiecko-polskiego projektu fotograficznego. Ok. 60 fotografii wielkoformatowych, barwnych przedstawia współczesne oblicze i funkcje dziedzictwa postindustrialnego na Górnym Śląsku, obserwowane z perspektywy niemieckich fotografików młodego pokolenia: Anke Illing i Tomasa Vossbecka.

Projekt zrealizowały: Deutsches Kulturforum Ostliches Europa oraz Dział Dokumentacji Mechanicznej Muzeum Śląskiego. W ramach cyklu całego projektu pierwszy raz wystawa udostępniona została w Dortmundzie w ramach Ruhr2010 jesienią 2010 roku.

Projekt fotograficzny „Struktura i architektura” obejmuje wybrane zakłady przemysłowe powstałe przed 1945 rokiem i czynne do dziś lub te, których pozostałe fragmenty pozwalają na zobrazowanie ich potencjału przemysłowego. Autorzy skupili swą uwagę głównie na architekturze przemysłowej ukazującej zarówno wnętrza zakładów, jak i bryły ich budynków oraz towarzyszące fragmenty przemysłowego i naturalnego krajobrazu.

Inne ciekawe wystawy kulturalne to np. „Podróż na Wschód” w Białymstoku lub „Obok. Polska i Niemcy.1000 lat historii w sztuce” w Berlinie.

Więcej informacji na temat priorytetów Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu można znaleźć tutaj.

Źródło.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pl2011.eu.

(ak)

 

Portal www.pl2011.eu

Czy wiesz, że...
Zbiory ikonograficzne Ośrodka KARTA (OK) obejmują blisko 150 tysięcy zdjęć? Archiwum Fotografii OK istnieje od 1996 roku. Jego celem jest gromadzenie i opracowanie zbioru fotografii z zakresu historii społecznej XX wieku z terenu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ratowanie ...