Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

EUROCLIO & Portal Historiana.eu

Udostępnij na Facebooku

Autor: Agnieszka Kudełka

Celem Europejskiego Towarzystwa Nauczania Historii (EUROCLIO) jest „rozwój innowacyjnego nauczania historii, w oparciu o trzy główne założenia, jakimi są: różnorodne perspektywy, krytyczna refleksja oraz wykluczenie egocentrycznego sposobu myślenia”.

Pierwsza część poniższego filmiku przedstawia ostatnią konferencję coroczną EUROCLIO w Krzyżowej w 2011 roku:

Następna konferencja odbędzie się w Antalyi (Turcja) w dn. 1-7 kwietnia. Zgłoszenia przyjmowane są już teraz. Do 15 września można ubiegać się o grant na dofinansowanie do kosztów udziału w konferencji.

EUROCLIO realizuje trzy projekty internetowe. Jednym z nich jest portal „Historiana”, który powstaje we współpracy z Holenderskim Instytutem ds. Dziedzictwa Historycznego. „Historiana” to międzynarodowa strona internetowa, mająca na celu edukację historyczną i edukację nt. dziedzictwa historycznego w Europie.

Strona podzielona będzie na tematy, które umożliwią kolejnym generacjom poznawanie przeszłości według zainteresowań. Tematy te to: ludzie w ruchu, prawa i odpowiedzialności, konflikty i współpraca, praca i przyjemność, praca i technologia, środowisko.

Głównym założeniem inicjatorów jest propagowanie wielości źródeł historycznych i metod nauczania i uczenia się, które zostały wypracowane przez edukatorów, studentów i różnych użytkowników strony.  

Aktualnie zespół projektu pracuje nad materiałami edukacyjnymi do poszczególnych tematów. Są one opracowywane z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, religijnego, etnicznego i wspólnych doświadczeń historycznych w Europie i poza nią.

Każdy temat będzie posiadać wprowadzenie i oś czasu, która pokaże jak lokalne, regionalne i narodowe historie są połączone z szerszymi europejskimi narracjami.

„Historiana” będzie propagować nie tylko wiedzę historyczną i krytyczne myślenie, ale także umożliwi wyrobienie i wykorzystanie kompetencji i umiejętności, ważnych dla aktywnych obywateli.

Będzie ona zawierać różnorodne źródła w postaci cyfrowej i narodowe studia przypadku, które odzwierciedlą różnorodne konteksty (między-)kulturowe. To pozwoli porównać miejsca i okresy historyczne w historii Europy, aby wyróżnić podobieństwa i różnice w doświadczeniu ludzi, przyczyny i skutki rozwoju historycznego i prawnego.

„Historiana” to pierwsza tego rodzaju alternatywa do europejskiego podręcznika do historii. Uwzględnia ona w szczególny sposób historię krajów pozaeuropejskich. W ten sposób jest to metoda edukacji historycznej przyczyniająca się do wzajemnego zrozumienia i wieloperspektywiczności. 

Będzie ona zawierać także materiały audiowizualne i interaktywne metody nauczania, korzystając z materiałów zebranych i zdigitalizowanych przez muzea, archiwa i inne instytucje historyczne.

„Historiana” ułatwi dostęp do materiałów historycznych, które są już w Internecie, poprzez wyszukiwarkę według tematu, okresu historycznego i miejsca. Nie będzie ona kompletnym zbiorem materiałów, ale znaczącym zbiorem różnych źródeł, których uzupełnienia należy szukać w historii poszczególnych regionów i krajów w Europie. 

Źródło.

(ak)

Portal Historiana

Czy wiesz, że...
Konkurs „Historia Bliska” był członkiem-założycielem EUSTORY, czyli międzynarodowej sieci badawczych konkursów historycznych, do której należą obecnie już 22 kraje! Laureaci konkursów spotykają się w czasie „szkół letnich” i ...