Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Topografia pamięci (Moskwa) – kalendarz na 2011 rok

Udostępnij na Facebooku

Autor: Stowarzyszenie Memoriał

Stowarzyszenie „Memoriał” wydało kalendarz na 2011 rok z fotografiami moskiewskich domów, których mieszkańcy zostali niewinnie zamordowani w latach 1937-39. Miejsca te milcząco przechowują pamięć o tysiącach represjonowanych. Fotografiom towarzyszą fragmenty wspomnień „wrogów narodu”.
Artykuł pochodzi z portalu „Uroki istorii”.

Nie została jeszcze zebrana pełna i dokładna statystyka, ale dane o pochowanych pozwalają przypuszczać, że tylko w latach wielkiego terroru w Moskwie zostało rozstrzelanych ponad 30 tysięcy ludzi (mieszkańców stolicy i ludzi przywiezionych do Moskwy w celu wykonania wyroku), a przez cały okres stalinowski w wyniku fałszywych oskarżeń politycznych zamordowano około 40 tysięcy. Ponadto, prawie 100 tysięcy moskwian zostało zesłanych do obozów...

Likwidowano nie tylko ludzi, likwidowano także pamięć o nich, o ich życiu, o miejscach ich kaźni i pochówku. Wiele informacji utracono bezpowrotnie, a mogiły niezliczonych ofiar terroru z bardzo rzadkimi wyjątkami pozostają bezimiennymi zbiorowymi grobami.

Jednak istnieją inne miejsca pamięci wokół nas – to domy, w których ci ludzie mieszkali przed aresztowaniem. Opowiadają one często nie tylko o poszczególnych osobach, ale i o całych zlikwidowanych społecznościach, połączonych wiarą, przynależnością etniczną, zawodem, miejscem pracy, wspólną biografią.

To „śpiąca” pamięć: nawet tam, gdzie umieszczone są tablice pamiątkowe, nie napisano na nich o przyczynach kaźni ludzi; w stolicy do tej pory nie ma pomnika ofiar represji, podczas gdy wiele ulic nadal nosi nazwiska tych, którzy byli autorami terroru.

W kalendarzu przedstawiono dwanaście moskiewskich domów spośród tysięcy, w których mieszkali niewinnie pomordowani, być może wasi przodkowie lub ich bliscy.

Materiały, przedstawione w tym kalendarzu, zebrane zostały w ramach projektu „Moskwa: topografija tierrora” [Moskwa: topografia terroru], który od wielu lat realizuje stowarzyszenie „Memoriał”.

Kalendarz można ściągnąć tutaj.

Informację na temat kalendarza i jego tekst przetłumaczyła Kamila Laśkiewicz.

Źródło.

(ak)

Portal "Uroki istorii"

Tagi:
Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA przygotował nowatorski portal internetowy www.XXwiek.pl. Prezentuje on zebrane przez Ośrodek świadectwa historii na osi czasu, co daje możliwość dotarcia do relacji świadków oraz dokumentów, jak również materiału ikonograficznego przyporządkowanego ...