Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

W sekcji tej zamieszczamy ciekawe artykuły o tematyce historycznej, edukacyjnej i dydaktycznej. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wiele ważnych i potrzebnych informacji, a także inspiracji do swojej pracy.
Zachęcamy do przysyłania własnych tekstów, zarówno historycznych (odnoszących się do tematyki portalu), jak i pokazujących Wasze doświadczenie szkolne, sprawdzone metody lub właśnie te innowacyjne, których warto spróbować.

Znajdź artykuł
Album „Solidarność 1980-1981 Karnawał z wyrokiem” - recenzja cz. 1
05 września 2013

Album „Solidarność 1980-1981 Karnawał z wyrokiem” wydany przez Ośrodek Karta i Muzeum Historyczne m.st. Warszawy to pozycja, która przedstawia wydarzenia w Polsce od sierpnia 1980 roku do grudnia 1981 roku. To specyficzny czas na polskiej osi chronologicznej zapoczątkowany gdańskim strajkiem i porozumieniem, a zakończony reperkusjami po tym w postaci stanu wojennego. Album zawiera chronologiczny, w większości z dokładnością co do dnia, zapis relacji z tamtych wydarzeń uczestników zarówno jednej jak i drugiej ze stron.