Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

W sekcji tej zamieszczamy ciekawe artykuły o tematyce historycznej, edukacyjnej i dydaktycznej. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wiele ważnych i potrzebnych informacji, a także inspiracji do swojej pracy.
Zachęcamy do przysyłania własnych tekstów, zarówno historycznych (odnoszących się do tematyki portalu), jak i pokazujących Wasze doświadczenie szkolne, sprawdzone metody lub właśnie te innowacyjne, których warto spróbować.

Znajdź artykuł
„A jednak czasem miewam sny. Historia pewnej samotności”
03 grudnia 2010

„A jednak czasem miewam sny. Historia pewnej samotności” - to historia ocalonego z getta warszawskiego i kilku obozów koncentracyjnych opowiedziana w 1992 roku Joannie Wiszniewicz. Książka przybliża indywidualne doświadczenia Holocaustu - oraz doświadczenia lat poprzedzających Holocaust. Za „A jednak czasem…” Joanna Wiszniewicz otrzymała w 1996 wyróżnienie w konkursie literackim Fundacji Kultury. W 2004 roku książka została przetłumaczona na angielski.

„Historia a prawa człowieka. Podręcznik” – recenzja
01 października 2014

Publikacja składa się: z wprowadzenia do zagadnień praw człowieka (genezy pojęcia, historii oraz prezentacji podstawowych instytucji działających na rzecz ochrony i edukacji o prawach człowieka), przewodnika metodologicznego prezentującego zasady i mechanizmy pracy z grupą w ramach edukacji nieformalnej, a także pięciu scenariuszy zajęć poświęconych wybranym prawom i wolnościom. Publikację zamyka omówienie źródeł ikonograficznych.

„Pasażerka” - opera Weinberga
25 listopada 2010

8 października 2010 w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie odbyła się polska premiera „Pasażerki” Mieczysława Weinberga. TVP Kultura udostępnia reportaż na temat tego dzieła.

„Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” (recenzja)
17 grudnia 2010

Książka Swietłany Aleksijewicz pokazuje Wielką Wojnę Ojczyźnianą z perspektywy kobiety i odsłania jej dotychczas mało znane strony. 

Akcja T4 - zagłada chorych psychicznie (recenzja)
04 stycznia 2010

Holocaust i akcja masowego uśmiercania osób chorych wynikają z tej samej ideologicznej podstawy i posługują się tymi podobnymi metodami.

Analiza podręcznika „Historia a prawa człowieka” przez uczniów gimnazjum
31 lipca 2014

W ramach warsztatów w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach uczniowie dokonali analizy różnego rodzaju materiałów źródłowych dotyczących praw człowieka. Dowiedzieli się, jaka była historia praw człowieka podczas krótkiego wykładu. Uczniowie poznali podział praw człowieka i sytuacji, w jakich są łamane. Uczestnicy zajęć – młodzi badacze z klas I i II gimnazjum – pracowali nad tekstami dotyczącymi łamania praw człowieka w państwie o reżimie totalitarnym, w relacji mniejszość – większość, prawa społeczne gwarantowane zwłaszcza w ramach Europejskiej Karty Społecznej, prawa oskarżonych i skazanych oraz prawa gwarantujące wolność słowa.

Deklaracja prawa człowieka a Białoruś - wywiad cz. 1
07 października 2013       Medium:: http://museum.udhr1948.org/

16 września [2011] w Mińsku w kawiarni „London” nagrany został wywiad z Tatianą Protko, kandydatem nauk filozoficznych, historykiem, przewodniczącą Białoruskiego Komitetu Helsińskiego w l. 1995-2008, na temat „Historii Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. Wywiad został nagrany dla potrzeb Muzeum Deklaracji. Osoba przeprowadzająca wywiad: Łada Burdaczewa. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/95.

Deklaracja prawa człowieka a Białoruś - wywiad cz. 2
08 października 2013       Medium:: http://museum.udhr1948.org/

Tatiana Protko, kandydat nauk filozoficznych, historyk, przewodnicząca Białoruskiego Komitetu Helsińskiego w l. 1995-2008, udzieliła wywiadu na temat „Historii Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” w kontekście Białorusi. Wywiad został nagrany dla potrzeb Muzeum Deklaracji. Osoba przeprowadzająca wywiad: Łada Burdaczewa. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/95.

Deklaracja prawa człowieka a Białoruś - wywiad cz. 3
09 października 2013       Medium:: http://museum.udhr1948.org/

Tatiana Protko, kandydat nauk filozoficznych, historyk, przewodnicząca Białoruskiego Komitetu Helsińskiego w l. 1995-2008, udzieliła wywiadu na temat „Historii Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” w kontekście Białorusi. Wywiad został nagrany dla potrzeb Muzeum Deklaracji. Osoba przeprowadzająca wywiad: Łada Burdaczewa. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/95.

Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy… czyli o tym, czy możliwy jest patriotyzm bez ksenofobii
22 września 2011       Medium:: Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Zachęcamy do obejrzenia III. Publicznej Debaty Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego pt. „Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy… czyli o tym, czy możliwy jest patriotyzm bez ksenofobii” dedykowanej pamięci współtwórcy KOR-u, Jana Józefa Lipskiego, która odbyła się w dn. 19 września 2011 w Teatrze Polskim w Warszawie.

1  |  2  |  3  |  4  |