Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

W sekcji tej zamieszczamy ciekawe artykuły o tematyce historycznej, edukacyjnej i dydaktycznej. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wiele ważnych i potrzebnych informacji, a także inspiracji do swojej pracy.
Zachęcamy do przysyłania własnych tekstów, zarówno historycznych (odnoszących się do tematyki portalu), jak i pokazujących Wasze doświadczenie szkolne, sprawdzone metody lub właśnie te innowacyjne, których warto spróbować.

Znajdź artykuł

Ostatnio dodane artykuły

Prześladowania i ochrona społeczności romskiej – zarys historyczny
06 sierpnia 2014
Autor: Andrzej Łuczak

Romowie stanowią jedną z części składowych i integralnych Europy. Nomadyczna społeczność żyjąca od wieków na starym kontynencie zawsze budziła zaciekawienie i zainteresowanie dla ludzi spoza niej. Żyjąca obok, a zarazem tak daleko jawiła się zawsze tajemniczo, a przez to wzbudzała chęć poznania i zaciekawienia. Obecność wędrownej społeczności w kręgu świata europejskiego jest poświadczona co najmniej od połowy XIV wieku. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z terenów współczesnej Grecji, a z biegiem czasu także z innych krain geograficznych i państw narodowych. 

 
Prawa człowieka na pograniczach. Narracja historyczna i świadectwo
04 sierpnia 2014
Autor: Józef Markiewicz/ jozef.markiewicz@gmail.com

Niniejszy esej jest próbą cząstkowego opisu relacji pomiędzy ideą praw człowieka a działaniami związanymi z badaniem narracji historycznych konkretnych społeczności. W jaki sposób możemy mówić i edukować o uniwersalnym znaczeniu praw człowieka odwołując się do różnorodnych historii lokalnych i narodowych? Zachowując prawo do różnicy, tożsamości i odmienności doświadczeń wspólnot Europy Środkowo-Wschodniej szukać wartości w odmiennej perspektywie na fakty historyczne. Czego możemy się nauczyć jeśli w spojrzeniu na historię uwzględnimy optykę praw człowieka? Wreszcie: czy edukacja na temat praw człowieka potrafi uniknąć krzywdzącego uniwersalizmu w wyjaśnianiu wydarzeń i instrumentalizacji historii? 

 
Prawa mniejszości prawami człowieka – teoria i praktyka
06 sierpnia 2014
Autor: Dorota Halina Kutyła

Niniejszy tekst stanowi przede wszystkim analizę cyklu zajęć pt. „Rodzinna pamięć mniejszości”. Punktem wyjścia dla nich był los mniejszości etnicznych i narodowych, które istniały w Europie przed II wojną światową, a które często w jej wyniku zostały poddane prześladowaniom i wyniszczeniu. Jednocześnie nie ograniczono się do tego. Szukano wspólnych sposobów opisu doświadczeń, wspólnych dla różnych mniejszości w różnych momentach historycznych. Zastanawiano się nad przyczynami i skutkami tych wydarzeń. Jednocześnie zajęciom towarzyszyła myśl, iż to, że jesteśmy ludźmi, to że mamy prawa jako ludzie, daje wielką siłę w domaganiu się przestrzegania praw należnych człowiekowi, szczególnie jeśli reprezentuje się grupy mniejszościowe.

 
Prawa człowieka a negowanie Holocaustu i innych zbrodni przeciwko ludzkości oraz aktów ludobójstwa
28 lipca 2014
Autor: dr Michał Balcerzak

Celem niniejszego tekstu jest zwrócenie uwagi na zagadnienie negacjonizmu, inaczej nazywanego rewizjonizmem lub „kłamstwem oświęcimskim”. Pod tym pojęciem rozumiemy wypowiedzi, które podważają prawdziwość ustaleń i ocen historycznych w odniesieniu do Holocaustu, jak również innych zbrodni przeciwko ludzkości i aktów ludobójstwa.

 
 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  …  |  39  | 
Artykuły najczęściej czytane
Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji historycznej (2008)
17 lipca 2007
Autor: Zbigniew Osiński
Podstawa programowa z historii dla gimnazjalistów
12 lutego 2008
Drugi Sierpień (1988)
29 sierpnia 2008
Autor: Andrzej Grajewski
Medium: www.onet.pl
„Solidarność” a systemowe przekształcenia Europy Środkowo-Wschodniej
04 września 2006
Autor: Alicja Wancerz-Gluza
Medium: portal MSZ