Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Edukacja bez dyskryminacji

08.12.2008 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Stowarzyszenie VOX HUMANA oraz miesięcznik „Znak” zapraszają na dyskusję pt. „Pogarda, tolerancja, akceptacja. Edukacja przeciw dyskryminacji. Jak uczyć bez uprzedzeń i stereotypów?”. W spotkaniu wezmą udział prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs oraz Stefan Wilkanowicz.

Dyskusja odbędzie się 10 grudnia w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, przy ul. Filipa 25. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17.

Dyskusja jest elementem projektu „Edukacja przeciw dyskryminacji” realizowanym przez Stowarzyszenie Vox Humana we współpracy z Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu "Materiały edukacyjne z zakresu edukacji na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, uprzedzeniom, rasizmowi i antysemityzmowi oraz edukacji o prawach człowieka i edukacji międzykulturowej w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego".

Źródło: ngo.pl