Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Dyskusja o prawach człowieka

04.12.2008 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

W międzynarodowej konferencji w Oświęcimiu wezmą udział przedstawiciele 110 krajów z całego świata. Spotkanie zorganizowano z okazji 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W trakcie konferencji referat na temat historii i współczesnych wyzwań związanych z przestrzeganiem praw człowieka wygłosi prof. Aharon Barak, jeden z najwybitniejszych izraelskich prawników, były przewodniczący Sądu Najwyższego Izraela, profesor prawa na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

Podczas sesji węczona zostanie także nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica. Otrzyma ją sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Antonio Scalia.

Z okazji spotkania rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski wystosował również list, w którym przypomina o idei praw człowieka:

W trakcie II wojny światowej dopuszczono się zbrodni wojennych na niespotykaną wcześniej skalę. Do słowników całego świata weszło stworzone przez Rafała Lemkina określenie „ludobójstwo” (genocide). Wkrótce do tych okrucieństw dołączyć miało zagrożenie, jakie niosła ze sobą siła niszczycielska bomby atomowej oraz powojenny wyścig zbrojeń. Wojna światowa, a przede wszystkim polityka rasistowska oraz Holokaust, uwidoczniły jak naruszanie praw człowieka połączone z brakiem reakcji społeczności międzynarodowej, mogą rozprzestrzenić się na kraje sąsiadujące, a następnie na znaczną część świata. Wydarzenie te zmieniły zarazem podejście społeczności międzynarodowej do idei praw człowieka, choć musiały minąć jeszcze dziesięciolecia nim upadł drugi europejski totalitaryzm – sowiecki komunizm.

Po zakończeniu wojny przyszedł czas na refleksję i na działanie. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wywiedziono posiadanie fundamentalnych praw i wolności po prostu z faktu bycia człowiekiem. Koncepcja ta nawiązuje przede wszystkim do filozofii prawa naturalnego, stanowiąc zarazem wyraz właściwego kompromisu w stosunku dla różnych kultur. Twórcy Deklaracji, którzy początkowo sugerowali konieczność dostarczenia jednolitego filozoficznego uzasadnienie dla praw człowieka w niej wyrażonych, stanęli przed bardzo trudnym zadaniem.(...)

Aksjologia Deklaracji, jej prostota i jasność muszą tu wystarczyć za odpowiedź. Artykuł 1 stwierdza, że wszyscy ludzie są równi i wolni ponieważ łączy ich ta sama właściwość godności ludzkiej. Wskazuje on także na racjonalność ludzkiego działania oraz na zobowiązanie do uczciwego postępowania w duch braterstwa. Artykuł 2 Deklaracji wskazuje natomiast, że prawa człowieka są powszechne nie z powodu uznania ich przez określone państwo czy społeczność międzynarodową, ale ponieważ należą do całej ludzkości. Prawa te przysługują każdemu, w każdej sytuacji i każdym miejscu świata. Artykuł 7 nawiązuje do tego rozumowania stwierdzając, że wszyscy są równi wobec prawa oraz że każdy ma prawo do ochrony przed jakąkolwiek formą dyskryminacji.

Źródło: PAP, Rzeczpospolita