Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Archiwum Ringelbluma”

27.11.2008 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

„Archiwum Ringelbluma” jest opowieścią o bezprecedensowym przedsięwzięciu archiwalnym, wykonanym dzięki pracy osób należących do „Oneg Szabat”. Ludzie z tej konspiracyjnej organizacji podjęli się — z inicjatywy Emanuela Ringelbluma — dokumentacji życia i zagłady Żydów w czasie Holokaustu.

Książka jest wyborem dokumentów z zasobu Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, stanowiącego najcenniejszy zbiór archiwalny Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Zbiór, nazywany też Archiwum Ringelbluma, zawierający ponad 35 tysięcy stron jednego z najważniejszych świadectw losów Żydów z okresu II wojny światowej, w 1999 roku został wpisany przez UNESCO na listę najcenniejszych dokumentów świata.

Ponad połowę materiałów zapisano w języku polskim, jednak wiele to teksty w jidysz, których fragmenty zostały na potrzeby publikacji przetłumaczone.

„Archiwum Ringelbluma” jest próbą przedstawienia tworzonego na bieżąco zapisu Zagłady. Bezpośrednim dotknięciem tamtej przeszłości, dzięki absolutnie niepowtarzalnej pracy „Oneg Szabat”.

W serii „Żydzi Polscy” publikowane są świadectwa polskich Żydów, odsłaniające zarówno znaczenie, rozmiar i konsekwencje Holokaustu, jak i różne strony relacji polsko-żydowskich. W cyklu ukazały się dotychczas: „Ucieczka z getta” Haliny Zawadzkiej, „Dotknięcie anioła” Henryka Schönkera, „Spowiedź” Calka Perechodnika, „Bunkier” Chaima I. Goldsteina i „Testament” Barucha Milcha.

Tagi: