Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

www.sprawiedliwi.org.pl

27.11.2008 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

W portalu www.sprawiedliwi.org.pl znaleźć można sylwetki i zdjęcia ponad stu Polaków, którzy w okresie II wojny światowej z narażeniem życia ukrywali Żydów. Na stronie znalazły się także biogramy uratowanych osób.

Na stronie dostępne są także zasoby źródeł, bibliografii i katalog stron WWW dotyczących tematyki Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Uzupełnieniem informacyjnej oferty portalu są blogi, tworzone w ramach programu edukacyjnego Polsko-Izraelskich Spotkań Młodzieży PIYE. Ideą projektu 36 Sprawiedliwych jest współpraca młodzieży polskiej i izraelskiej oraz poznawanie historii obu narodów poprzez osobiste kontakty ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata (w przypadku młodzieży z Polski) i ocalonymi z Zagłady (w przypadku młodzieży z Izraela).

W ramach projektu 36 Sprawiedliwych młodzież spotykała się ze Sprawiedliwymi i ocalonymi, przeprowadzała wywiady, poznawała historię ich życia, zbierała zdjęcia, dokumenty, fragmenty książek. Zebrane materiały posłużyły do opracowania blogów internetowych przedstawiających historie Sprawiedliwego i ocalonego.

Lista wyróżnionych blogów:

blog o Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, pani Helenie Majewskiej
blog o Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, pani Irenie Zawadzkiej
blog o Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, panu Stanisławie Galaszu
blog o Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, pani Irenie Sendlerowej
blog o Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, p. Janinie Rożeckiej
blog o Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, panu Zbigniewie Mańkowskim
blog o Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, panu Ryszardzie Matuszewskim
 
www.sprawiedliwi.org.pl