Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Kampania „Życie za Życie”

30.10.2008 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Celem projektu „Życie za Życie”, realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury, jest upamiętnienie Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Tylko na terenach polskich Niemcy stosowali restrykcyjne prawo, w myśl którego nawet za podanie kromki chleba i kubka wody kara śmierci groziła tak Żydowi, jak i pomagającemu mu Polakowi. Za uchylenie się od złożenia donosu na sąsiada chroniącego podejrzanego lokatora Polakowi groził obóz koncentracyjny.

Akcja przybliżyć ma prawdę o realiach niemieckiej okupacji oraz wypromować wiedzę o bohaterskich postawach Polaków.

Na stronie internetowej www.zyciezazycie.pl znaleźć można m.in. bibliografię prac poświęconych temu zagadnieniu oraz informacje o Polakach, którzy zginęli, ratując Żydów. Niestety dział Relacje zawiera jedynie streszczenia opisu konkretnych wydarzeń historycznych, przez co trudno uznać go za wartościowe źródło do wykorzystania np. na szkolnych zajęciach. Na szczęście organizatorzy projektu planują wydać pakiet edukacyjny dla nauczycieli.

Już w grudniu rozpocznie się kolejna akcja akcja informacyjna na temat Polaków pomagających Żydom i projektu „Życie za życie”, związana z rocznicą zamordowania rodziny Kowalskich z Ciepielowa. 5 grudnia w Krakowie odbędzie się konferencja „Represje za pomoc Żydom na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Najnowsze ustalenia badawcze” podsumowująca efekty działań w ramach projektu Index.

www.zyciezazycie.pl