Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Mur nienawiści otoczony codziennością. Program edukacji dla tolerancji”

29.10.2008 | środa | Udostępnij na Facebooku

Centrum Aktywizacji Młodego Pokolenia zaprasza nauczycieli historii do udziału w projekcie: „Mur nienawiści otoczony codziennością. Program edukacji dla tolerancji”. Inicjatywa realizowana jest przy współpracy z Shoah Foundation z Los Angeles oraz finansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada.

W ramach projektu 20 grup składających się z kilku uczniów pracujących pod kierunkiem nauczyciela przygotuje scenariusze lekcji dotyczących tematyki Holocaustu i tolerancji. Przygotowując lekcje, uczniowie korzystać będą z materiałów multimedialnych oraz relacji świadków.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów gimnazjum ze szkół terenu województwa małopolskiego.

Nauczyciele zaangażowani w projekt wezmą udział w specjalnie przygotowanym seminarium dotyczącym metody projektu, otrzymają także wszelkie niezbędne materiały ułatwiające zaplanowanie zajęć z młodzieżą. Każdy nauczyciel otrzyma także zaświadczenie o udziale w projekcie oraz możliwość publikacji niewielkiego opracowania w wydawanej publikacji pokonferencyjnej. Za opublikowane materiały organizatorzy przewidują niewielkie honoraria autorskie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie camp.org.pl