Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Finał konkursu „Młodzież debatuje”

28.10.2008 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Uczniowie biorący udział w II międzynarodowym konkursie „Młodzież debatuje” („Jugend debattiert international”), który odbył się w Warszawie, dyskutowali o możliwości wprowadzenia wspólnego europejskiego podręcznika. W debacie zwyciężyła Barbara Wasilewska z XVII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ex aequo z niemiecką uczennicą Wiebke Neelsen z Wismaru.

Konkurs miał na celu zainteresowanie młodzieży tematyką edukacji europejskiej oraz zagadnieniami praw człowieka. Finałowa debata odbyła się w języku niemieckim. Wzięli w niej udział uczniowie z Polski, Niemiec, Łotwy i Czech. Na starcie konkursu stanęło 1795 uczniów ze 105 szkół. Reprezentowali siedem państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ze strony polskiej w konkursie uczestniczyły 30 szkoły z rozszerzonym programem nauki niemieckiego.

Finałowej debacie przysłuchiwali się: ambasador Republiki Federalnej Niemiec Michael H. Gerdts, wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, wiceprzewodnicząca niemieckiego Bundestagu Gerda Hasselfeldt, podsekretarz stanu w MEN Krzysztof Stanowski.

G.Hasselfeldt, Wiceprzewodnicząca Niemieckiego Bundestagu, i M.H. Gerdts, Ambasador Niemiec w Polsce, składają gratulacje B. Wasilewskiej. (fot. goethe.de)

Günter Saathoff, członek Zarządu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“, powiedział m.in.: „Temat debaty finałowej (...) jest przedmiotem dabat prowadzonych także przez polityków i uczonych, niektórzy uważają go za kontrowersyjny. Kryje się za nim m.in. kwestia, czy powinno się i czy można stworzyć wspólną europejską kulturę pamięci i w jakiej relacji znajduje się ona w stosunku do narodowych czy też regionalnych kultur pamięci. Jest to zatem debata o tożsamości, a tego rodzaju debaty są – jak uczy doświadczenie – najtrudniejsze. Jednak bez wspólnej tożsamości Europa nie może funkcjonować.“

Organizatorami konkursu były następujące instytucje: Goethe-Institut, Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, Gemeinnützige Hertie-Stiftung.