Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Wirtualne Muzeum łódzkiego getta

24.10.2008 | piątek | Udostępnij na Facebooku

Wirtualne Muzeum łódzkiego getta ma zostać uruchomione we wrześniu przyszłego roku, w 65. rocznicę likwidacji getta. Stroną techniczną przedsięwzięcia zajme się Stroną Polski Uniwersytet Wirtualny, działający w ramach Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Organizatorzy już teraz zapraszają historyków, archiwistów i muzealników do współpracy przy nowym projekcie. 

Wirtualne muzeum ma kosztować ponad 4 mln zł. Finansować je ma Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Miasta Łodzi. Zainteresowanie nową inicjatywą wykazało już Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Ulica łódzkiego getta (1940-1944). Fotografia Waltera Geneweina, Austriaka zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego getta. Źródło: USHMM.org

Wirtualne muzeum za pomocą tekstu, filmów, dźwięków i trójwymiarowych animacji rekonstruować będzie życie codzienne Żydów zamkniętych w łódzkim getcie. Ważnym elementem serwisu ma być rozbudowana baza relacji i źródeł. Jak przyznaje rzeczniczka WSHE Aleksandra Mysiakowska, wirtualne muzeum Litzmannstadt Ghetto ma być wzorem, na podstawie którego zbudowane zostaną w przyszłości kolejne serwisy ukazujące losy narodów, które skupiane były w gettach i obozach przejściowych, by w końcu trafić do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. 

Organizatorzy zbierają materiały, które stworzą podstawy nowego, internetowego muzeum. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod u Marcina Pampucha, koordynatora projektu (tel. 42 6315 848 lub mpampuch@wshe.lodz.pl).

Utworzone w lutym 1940 roku łódzkie getto - po getcie warszawskim - było najliczniejszym przymusowym skupiskiem ludności żydowskiej w Polsce. W momencie likwidacji (sierpień 1944 roku) przebywało w nim ponad 160 tys. osób, które wywieziono do komór gazowych Auschwitz Birkenau.

Źródło: Naszemiasto.pl